HELSENORGE

Når barn dør

​Det å miste et barn er en vanskelig og smertefull situasjon.
Dersom livet til barnet ikke kan reddes, ønsker vi å tilrettelegge slik at det blir en verdig avslutning for barnet. 

En sykepleier er alltid til stede sammen med barnet og familien. Vi tilstreber et skjermet rom der foreldre, søsken, besteforeldre og nærmeste familie/venner får tid sammen med barnet.

Vi anbefaler at søsken i alle aldere er med, slik at de kjenner de er en naturlig del av familien. Dette har vist seg å være viktig i bearbeidingen av situasjonen og i sorgprosessen etterpå.

Vi har god erfaring med og anbefaler at barnet legges over på mors eller fars fang. Dersom det er et stort barn kan vi tilrettelegge på andre måter.

Det er viktig for oss at familien får den best mulige forutsettingen til å ta et verdig farvel med barnet. Vi ser gjerne at dere kommer med ønsker om hvordan vi kan hjelpe og tilrettelegge i avslutningen.

Vi har når som helst mulighet for at ta kontakt med en sykehusprest/familieterapeut eller religiøs leder om dette er ønskelig. Dåp kan også utføres.

Når barnet er konstatert dødt av en lege, er det rom for stell og tid sammen med barnet. Barnet kan, om ønskelig, kles i eget tøy. Kosedyr eller andre personlige eiendeler kan følge barnet. Ta gjerne bilder om dere ønsker det. 

Foreldrene kontakter selv begravelsesbyrået. De vil være behjelpelige videre i prosessen med alt det praktiske.

Vi har som rutine å ringe foreldrene 3-4 uker etter at barnet døde. Vi ønsker å åpne for en mulighet til å fortelle hvordan de har det, og tilby en etterlattesamtale. Der møter de lege og sykepleier som behandlet barnet. Målet for samtalen er at barnets siste tid på sykehuset skal kunne gjennomgås og eventuelle spørsmål kan drøftes. Dersom det er behov for å oppklare enkelte spørsmål før samtalen, er foreldrene velkommen til å ringe oss.

Dersom barnet har vært til obduksjon blir rapporten presentert i etterlattesamtalen.

Barnesenteret har tilbud om sorggrupper for barn.

Les mer om dette tilbudet på sorggruppens nettside.

For noen kan kontakt med Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og Foreningen Vi som har et barn for lite være en hjelp i prosessen videre.

Fant du det du lette etter?