HELSENORGE

Om seksjonen

Bilde av helsepersonellBarneintensivseksjonen er organisert i Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, og er en del av Postoperativ og Intensivavdelingen. Seksjonene i intensivavdelingen samarbeider tett.  Barneintensiv Rikshospitalet er landets største miljø for intensivbehandling av barn. Vi har 9 tekniske senger (ett isolat).

Seksjonen ivaretar akutt- og kritisk syke barn med diagnoser som f.eks respirasjons- og sirkulasjonssvikt, leversvikt, sepsis, cerebrale blødninger, hjertestans og drukninger. Behandlingstilbudet inkluderer avansert respiratorbehandling med Oscillator og NO, avansert hemodynamisk overvåkning, nevrointensiv overvåkning, og organstøttende extracorporal behandling som dialyse (CRRT), leverdialyse og extracorporal sirkulasjon- og ventilasjonsstøtte (ECMO). 

Vi ivaretar barn i forbindelse med transplantasjon av lever og nyrer.

En del av barna har kortere oppvåkninger etter undersøkelser eller kirurgiske inngrep. Disse pasientene er ikke intensivpasienter, men de trenger en kvalifisert overvåkning i noen timer.

Et team av helsepersonell ivaretar seksjonens intensivtrengende barn. Vi koordinerer og samarbeider med andre legespesialister og profesjoner fra ulike fagfelt.

En viktig del av arbeidet er omsorg for foreldre, søsken og andre pårørende, som er i en akutt- og kritiskt situasjon.

Fant du det du lette etter?