HELSENORGE

Smertelindring

Barna hos oss har ofte gjennomgått en operasjon som krever smertebehandling. Andre barn kan ha sykdommer hvor smertelindring er en viktig del av behandlingen. Dette krever overvåkning, evaluering og oppfølging.  

Foto av maskot Rasmus med informasjonsmateriale.

Vi må være mest mulig sikre på at medikamentene barnet får, gir best mulig smertelindring. Utfordringen er når barnet ikke har språk, snakker et språk vi ikke forstår og/eller får sovemedisin og smertelindring i forbindelse med respiratorbehandling. Når vi smertelindrer disse barna har vi smertekartleggingsverktøy for å kunne tolke barnas signaler riktigst mulig. I de tilfellene det er mulig, ber vi barna vurdere sin smerte selv.

Vi har ulike måter å smertelindre på:
- medikamenter kan gis på forskjellige måter og med ulik styrke
- blokade (bedøvelse rundt nerver)
- avledning i kombinasjon med disse.

Når barnet blir bedre og behovet for smertelindring og eventuell sovemedisin avtar, trapper vi ned medikamentene. Da bruker vi smertekartleggingsverktøy for å unngå abstinenser.

 

Fant du det du lette etter?