HELSENORGE

Spesialsykepleiere

Barneintensiv har 54 stillingshjemler for spesialsykepleiere, og det er totalt 65 ansatte i seksjonen. 

De fleste sykepleiere på barneintensiv er spesialutdannet. Hoveddelen av sykepleierne har videreutdanning innen intensiv og noen innen pediatri.  Mange  har nå masterkompetanse eller er i utdanning. Noen sykepleiere ​er i utdanningsløp for å bli intensivsykepleiere. 

Vi har et klinisk kompetanseprogram, som basis for vår fagutvikling, og som går over tre til fem år. Vi er kliniske spesialister innen emner som terapeutisk hypotermi, smertelindring, ernæring, nevrointensiv, levertransplantasjon, dialyse, foreldreomsorg, respirasjonsvikt og sirkulasjonsvikt. 

De kliniske spesialistene deltar i ulike fagutviklingsprosjekter, veileder på egen avdeling og holder kurs for sykepleiere fra hele landet. Vi har felles fagdager, AHLR trening på simuleringssenteret, brannøvelser, faglige minutter i vaktskifte og vi deltar ofte på eksterne kurs. Spesialsykepleierne skal delta i kompetanseøking og fagutvikling. Vi har hele tiden fokus på å holde høy kompetanse i fagmiljøet og gode relasjoner i kollegiet. Et godt tverrfaglig samarbeid og miljø er avgjørende for og nå felles mål.

Kvalifikasjoner for å jobbe her er autorisert sykepleier med spesialutdanning. Det er krav om erfaring fra intensiv, og respiratorkompetanse. Det er ikke nødvendig med barneerfaring. Vi har individuelt tilpasset opplæring med kontakt- og fag/MTU​ sykepleier.

Barneintensiv veileder studenter i praksis på master- og videreutdanningen til intensiv- og pediatrisk sykepleie, samt hospitanter fra andre universitet, høyskoler, avdelinger eller sykehus.

Vi praktiserer jevnlig defusing og debrifing.

Fant du det du lette etter?