Spesialsykepleiere

Barneintensiv har 54 stillingshjemler for spesialsykepleiere, og det er totalt 65 ansatte i seksjonen. 

 

Alle sykepleierne ansatt ved barneintensiv er spesialutdannet. Hoveddelen av sykepleierne har videreutdanning innen intensiv, noen innen pediatri og anestesi. Flere  har nå masterkompetanse eller er i utdanning.

Vi har Klinisk stige, som går over tre til fem år, som basis for vårt fagutviklingsprogram. Mange av spesialsykepleierne deltar i programmet, og over 80 % har allerede fullført. Vi er kliniske spesialister innen emner som terapeutisk hypotermi, smertelindring, ernæring, nevrointensiv, levertransplantasjon, dialyse, foreldreomsorg, respirasjonsvikt og sirkulasjonsvikt. 

De kliniske spesialistene deltar i ulike fagutviklingsprosjekter, veileder på egen avdeling og holder kurs for sykepleiere fra hele landet. Vi har felles fagdager, AHLR trening på simuleringssenteret, brannøvelser, faglige minutter i vaktskifte og vi deltar ofte på eksterne kurs. Spesialsykepleierne skal delta i kompetanseøking og fagutvikling. Vi har hele tiden fokus på å holde høy kompetanse i fagmiljøet og gode relasjoner i kollegiet. Et godt tverrfaglig samarbeid og miljø er avgjørende for og nå felles mål.

Kvalifikasjoner for å jobbe her er autorisert sykepleier med spesialutdanning. Det er krav om erfaring fra intensiv, og respiratorkompetanse. Det er ikke nødvendig med barneerfaring. Vi har individuelt tilpasset opplæring med kontakt- og fagutviklingssykepleier.

Barneintensiv veileder studenter i praksis på master- og videreutdanningen til intensiv- og pediatrisk sykepleie, samt hospitanter fra andre universitet, høyskoler, avdelinger eller sykehus.

Vi praktiserer jevnlig defusing og debrifing.

Fant du det du lette etter?