HELSENORGE

Utskrivelse fra Barneintensiv

Når barnet ikke lengre trenger intensivbehandling starter vi forberedelser for overflytting til barnepost. 

Foto av intensivsykepleier og pårørende med maskot Rasmus, som skal overflyttes til sengepost.

Før overflytting til barnepost vil vi fjerne utstyr som ikke er nødvendig. Dette betyr at behovet for overvåking ikke lengre er like stort.

Personalet på barneposten kan være nye for dere. En sykepleier kan ha ansvar for flere pasienter samtidig. Dere vil få praktisk informasjon og samtaler med pasientansvarlig lege og sykepleier.

Personalet på barnepostene er spesialister på behandling og pleie til ulike diagnoser og tilstander. Noen barn kan ha behov for kontinuerlig tilsyn og overflyttes til en overvåkingsstue på barneposten. Der vil det alltid være en sykepleier tilstede. Når barnet flyttes på pasientrom kan en av foreldrene sove sammen med barnet. Da vil dere få mulighet til å ivareta mer av omsorgen for deres barn.

Dersom dere har spørsmål vedrørende overflytting, eller tanker etter endt opphold, er dere velkommen til å ta kontakt med oss på Barneintensiv .

Fant du det du lette etter?