Dialyse

Foto av dialysemaskin
Dette er en maskin som trekker ut vann og renser blodet til barnet for avfallstoffer når nyrene ikke virker som de skal. I barnets blodåre legges et kateter (tynn plastslange) som kobles til dialysemaskinen. Blodet sirkulerer via to slanger og et filter utenfor kroppen, før blodet går tilbake til barnet.