Transplantasjon

I Norge gjøres alle transplantasjoner ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Barneintensiv ivaretar barn i forbindelse med:
Levertransplantasjon: Dette er en kompleks operasjon. Disse barna har behov for en avansert teknisk og medisinsk behandling og vi jobber i et tverrfaglig team rundt barnet. Barna blir vanligvis liggende i flere dager på Barneintensiv.

Nyretransplantasjon: Ved nyretransplantasjon har disse barna som regel en kortvarig tid på intensiv, og blir oftest raskt flyttet over til sengepost.

Lenke til Avdeling for Transplantasjonsmedisin