HELSENORGE

Postoperativ på Ullevål

Om seksjonen

Postoperativ seksjon Ullevål er en av ti seksjoner som utgjør PO/Intensivavdelingen i Akuttklinikken i OUS. Seksjonen behandler pasienter som har behov for overvåking etter planlagt kirurgi eller øyeblikkelig hjelp. Seksjonen er sentral for beredskapsfunksjonen til Ullevål.

Vi har totalt 28 sengeplasser, fordelt på 4-sengsstuer, en 2-sengsstue og to luftsmitteisolater. Pasientgruppene spenner over et variert felt, med hovedvekt på gastrokirurgiske og nevrokirurgiske pasienter og traumer. De fleste traumene som kommer til Ullevål legges inn på Postoperativ seksjon.

Seksjonen har årlig ca. 500 nye intensivpasienter og drøye 3000 postoperative pasienter.

Personalet

Personalet består av en blanding av sykepleiere (ca. 35 %) og intensivsykepleiere (ca. 65 %). PO Ullevål har 73 stillinger fordelt på omkring 80 ansatte, med spredning både i erfaring, kjønn og alder. Seksjonen har faste anestesileger knyttet til seg, sammen med andre anestesileger fra Anestesiologisk avdeling ved Ullevål.

Kompetanse

PO Ullevål satser høyt på kompetanseutvikling hos personalet, gjennom faste teamdager flere ganger i året, aktiv bruk av ressursgrupper, involvering i interne og eksterne kurs- og konferanser, workshops, årlig utsjekk på MTU, mm. Vi har et stort fokus på nyansatte gjennom PO/Intensivavdelingens trainee-program, gode kontaktsykepleiere og et strukturert nyansattprogram i seksjonen.

Alle ansatte skal gjennomgå årlig sertifisering i AHLR. Dette gjøres i nært samarbeid mellom egne ressursgrupper og sykehusets simuleringssenter.

Vi satser store ressurser på utdanningsløp for sykepleiere, både ved utdanning av veiledere i egen seksjon og ved å delta aktivt i sykehusets planer for karriereløp for sykepleiere og spesialsykepleiere.

Et godt tverrfaglig samarbeid og miljø er avgjørende for å nå felles mål til det beste for pasienten. Vi har hele tiden fokus på å holde høy kompetanse i fagmiljøet og gode relasjoner i kollegiet. 

Praktisk informasjon

Seksjonen ligger i andre etasje over hovedinngangen. En etasje opp forbi kiosken/vestibylen. 
Hovedinngang Ullevål
Seksjonen har to lokalisasjoner som ligger rett ved siden av hverandre, de kalles Postoperativ 1 (PO1), og Postoperativ 2 (PO2)


Visittider / Besøk

Vi ønsker å tilrettelegge for at de nærmeste pårørende skal få være mest mulig tilstede hos pasienten. Det er ingen faste visittider hos oss, men vi oppfordrer pårørende til å ta hensyn til våre rutiner, og de andre pasientene i forhold til besøk. De beste tidene for besøk er 12-14 og 17-20. Vi anbefaler våre pårørende å avtale med pasientens sykepleier om når det er best å komme på besøk. De aller fleste pasientene som kommer til oss sendes videre til sengepost, og pårørende oppfordres til å besøke pasientene på sengepostene postoperativ. Man slipper da unødig venting i seksjonens pårørenderom. På grunn av plass, andre pasienter o.l. kan kun to pårørende være inne hos pasienten samtidig.


Mellom klokken 14.00 og 16.00 er det hviletid for pasientene.

Våre vaktskifter er:
07.30 - 08.00
15.00 - 15.30 (fredager 14.00 - 14.30)
22.00 - 22.30


Kontaktinformasjon

Pårørende kan ringe oss hele døgnet, men helst ikke under vaktskifter. Vi ser helst at det er en av pasientens nærmeste pårørende som har kontakt med oss og som videreformidler informasjon til andre pårørende.
Telefon: 22 11 73 70


Blomster

Det er dessverre ikke lov å ha blomster inne på pasientrommene. Dette skyldes både risiko for oppvekst av bakterier i blomstervannet, og at enkelte er allergisk mot blomster.


Mobiltelefon

Vennligst ikke benytt mobiltelefon inne på pasientrommene. Det beste er å slå av lyden eller telefonen mens du er på besøk.


Bilder av pasienten

Vil du ta bilder av pasienten må du få pasientens samtykke. Dersom pasienten ikke kan gi sitt samtykke må du tenke gjennom hva pasienten ville ønsket.
Vennligst tenk deg grundig om før eventuelt publisering av bilder.


Hygiene

Våre pasienter er utsatt for smitte. Hvis du er forkjølet, har vært syk eller vært i kontakt med andre syke, ønsker vi at du snakker med oss før du besøker pasienten. For øvrig oppfordrer vi alle til å benytte spritdispenserne ved pårørenderommet til håndhygiene, før dere kommer inn i, og når dere forlater avdelingen.


Barn som pårørende

Barn er hjertelig velkomne på besøk. De trenger informasjon og forberedelser før det første møtet med pasienten. Vi bidrar gjerne med råd og veiledning. 

Barn som pårørende

Pasientgruppen

Postoperativ seksjon tar i all hovedsak imot nyopererte pasienter etter kirurgiske inngrep. Type kirurgiske inngrep varierer fra dagkirurgiske pasienter, tannbehandlinger, korte og enkle gastrokirurgiske og nevrokirurgiske inngrep, til lengre og mer kompliserte inngrep. Da Ullevål tar i mot en stor del traumer havner mange av de også på Postoperativ. I tillegg kan det være ortopediske og alle typer medisinske pasienter som ligger på seksjonen.
Det vil alltid være en sykepleier tilstede hos pasienten som er tilkoblet overvåkning og annet medisinsk teknisk utstyr.

Behandling- og overvåkningsutstyr

Her er forklaring på noe av utstyret som kan møte deg som pasient eller pårørende. Det varierer veldig hvor mye av utstyret som trengs for hver enkelt pasient.
 

Overvåkningsskjerm (Scop)

Skjermen viser tall som forteller oss om tilstanden til pasienten. Tallene og kurvene som ses på skjermen viser blant annet hjerterytmen, blodtrykket og hvor mye oksygen som er i pasientens blod.


PVK (Veneflon)

Et perifert venekateter (PVK) er en plastslange (kateter) som legges inn i en vene, eksempelvis på hånda eller underarmen. Her gir vi legemidler eller væsker direkte i blodbanen (intravenøst). Brukes i liten grad i intensivavdelingen grunnet fare for årebetennelse, og fordi kateteret lett går tett.


Arteriekran

Et tynt plastrør som er lagt inn i en pulsåre (arterie). Dette brukes til kontinuerlig blodtrykksmåling og blodprøvetaking.


Urinkateter

Kateter lagt inn i urinblæren, via urinrøret. Urinen renner ut i en pose som festes på sengen.


Ernæringssonde

Tynn plastikkslange som er lagt gjennom nesa og ned i magesekken, brukes til å gi ernæring.


Sprøytepumper

Pumper som brukes for å gi medisiner og væske kontinuerlig rett inn i blodbanen.


SVK

Står for Sentralt Vene Kateter. Det er en tynn plastslange som legges inn i en stor blodåre (vene) i halsen, brystet eller lysken. Kateteret har flere løp som pasienten får væske og medisiner i. Vi kan også bruke dette kateteret til å ta blodprøver, og til å overvåke pasientens hjerte og væskebalanse.


Respirator

Respiratoren, eller pustemaskinen benyttes hos de fleste hos oss til «maskebehandling» eller «NIV» for å hjelpe pasienten å puste.

Fant du det du lette etter?