Postoperativ på Ullevål

Pasienten
Postoperativ seksjon tar imot nyopererte pasienter etter kirurgise inngrep. Vi mottar også pasienter som legges inn i forbindelse med ulykker eller annen akutt, kritisk sykdom

Det vil alltid være en sykepleier tilstede hos hver pasient, og pasientene er tilkoblet teknisk utstyr og apparatur for overvåkning.

Personalet
Sykepleierne er organisert i grupper (team) for at pasient og pårørende skal ha færre personer å forholde seg til under oppholdet.

Anestesileger og kirurger er ansvarlige for den daglige medisinske oppfølgingen.

Besøk
Vi ønsker å tilrettelegge for at de nærmeste pårørende skal få være mest mulig tilstede hos pasienten.
Mellom kl 14.00 og 16.00 er det hviletid for pasientene.

Barn som pårørende
Barn er hjertlig velkomne på besøk. De trenger informasjon og forberedelser før det første møtet med pasienten. Vi bidrar gjerne med råd og veiledning.

Kontaktinformasjon
Pårørende kan ringe oss hele døgnet, men helst ikke under vaktskifter. Vi ser helst at det er en av pasientens nærmeste pårørende som har kontakt med oss og som videreformidler informasjon til andre pårørende.

Våre vaktskifter er:
07.30 - 08.00
15.00 - 15.30 (fredager 14.00 - 14.30)
22.00 - 22.30