Simuleringssenteret (SimOslo)

Simuleringssenterets oppgaver er sykehusomfattende med fokus på kompetanseutvikling. Vi arbeider for å gi linjeledelsen støtte til opplærings- og treningsaktiviteter til det beste for pasientene og de ansatte på sykehuset.

Simuleringssenteret: 3. etg, bygg 2, Søsterhjemmet.
Les mer om Simuleringssenteret (SimOslo)

Simuleringssenteret (SimOslo)

Simuleringssenteret er organisatorisk plassert i Akuttklinikken ved OUS. Akuttklinikken har sykehusovergripende virksomhet.

Det er 13 ansatte ved Simuleringssenteret. Vi er en tverrfaglig avdeling med overlege, spesialsykepleiere, tekniker og sekretær ansatt. Blant de ansatte er det seks seniorfasilitatorer og to fasilitatorer innen medisinsk simulering. Fasilitatorene har fasilitatorkompetanse i henhold til Europeisk standard for medisinsk simulering. Det er også ansatt en rådgiver i hjerte- lunge-redning med fasilitatorkompetanse som har ansvar for å utdanne HLR-instruktører i OUS.

Ansatte ved OUS oppfordres til å benytte sykehusets intranett for informasjon og henvendelser.

SimOslo er et regionalt kompetansesenter for medisinsk simulering og har ansvaret for implementering av medisinsk simulering som pedagogisk metode i Helse Sør Øst. Satsningsområdene er, i tillegg til somatiske enheter, enheter innen psykisk helsevern og primærhelsetjenesten.  SimOslo kan tilby å gjennomføre Train-the-Trainer kurs  i medisinsk simulering for de ulike foretakene i regionen.
Les mer om SimOslo

LæringsportalenFelles Kursadministrasjonssystem for HSØ   

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ekspedisjonen finnes i tredje etasje i Søsterhjemmet (Bygg 2) og er åpen i telefontiden.
Telefon
22 11 80 67
mandag - fredag 08.00 - 15.00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Simuleringssenteret, Bygg 2.
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - bygg 2
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Fant du det du lette etter?