Utdanningssenteret

Utdanningssenteret tilbyr et sykehusomfattende opplæringstilbud med fokus på kompetanseutvikling. Vi arbeider for å gi linjeledelsen støtte til opplærings- og treningsaktiviteter til det beste for pasientene og de ansatte på sykehuset.

Les mer om Utdanningssenteret

Utdanningssenteret

Læringsportalen - Felles Kursadministrasjonssystem for HSØ   

Utdanningssenteret

Utdanningssenteret gir praksisveiledning til studenter under videreutdanning innen anestesi- barn- intensiv- og operasjonssykepleie i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus, HiOA, og Lovisenberg Diakonale Høyskole, LDH.  Utdanningssenteret disponerer kurs- og møtelokaler som ansatte i Oslo universitetssykehus kan benytte. I tillegg disponerer Utdanningssenteret to videokonferanserom tilknyttet Norsk Helsenett Ta kontakt med ekspedisjonen enten på telefon eller e-post

Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus

SimOslo ble etablert i 2005/2006.
Senteret er en del av Utdanningssenteret som er organisatorisk plassert i Akuttklinikken
Det faste personalet som er tilknyttet senteret består av til sammen ni sertifiserte instruktører, en koordinator og en tekniker. SimOslo er et regionalt kompetansenter for medsinsk simuelring og har ansvaret for implementring av medsinsk simuelring som pedagogisk metode i Helse Sør Øst. Satningsområdene er, foruten til somatiske enheter, enheter innen psykisk helsevern og primærhelsetjenesten.  SimOslo kan tilby å gjennomføre instruktørkurs  i medisinsk simulering for de ulike fortakene i regionen. Våre instruktører vil, i samarbeide med avdelingene som skal trene, stå for utarbeidelsen av scenarier, såvel som debriefing av deltagerene etter at simuleringer er over. Realisme og pedagogisk utbytte forsterkes ytterligere av vårt audiovisuelle utstyr. Dette muliggjør blant annet lyd -og bildeoverføring til andre rom og digitale lyd og bildeopptak som ofte brukes i debriefing.


Les mer om SimOslo

Kontakt

Oppmøtested
Ekspedisjonen finnes i tredje etasje i Søsterhjemmet (Bygg 2) og er åpen i telefontiden.
Telefon
22118067
mandag - fredag 08.00 - 15.00
Utover disse tidene kan du kontakte oss på e-post.
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Utdanningssenteret, Bygg 2.
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - bygg 2
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Google maps)
Oslo
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.