Avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus. Tilbudet gjelder barn 0-18 år, uavhengig av diagnose.
 
Les mer om Avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn

De tre nasjonale verdiene for helsetjenesten; Kvalitet, trygghet og respekt utgjør kjernen i hjemmesykehusets verdigrunnlag.

Tilbud og tilgjengelighet

 • AHS gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning og oppfølging i barnets hjem, i tett samarbeid med barnelege/onkolog og andre fagpersoner.
 • AHS er tilgjengelig på telefon hele døgnet (se kontaktinformasjon). Hvis vi ikke tar telefonen ringer vi straks tilbake.
 • Vi ber om at henvendelser gjøres på dagtid/hverdager hvis det ikke er påkrevet på vakttid.
 • Vi sender dere tidspunkt for besøk på SMS. Dere får beskjed senest dagen i forveien.
 • Avtaletidspunkt er alltid +/- ca en halvtime. Ved forsinkelser mere en det ringer vi og gir beskjed.
 • Barnet har alltid åpen retur til sykehuset, dersom barnets tilstand tilsier innleggelse.
 • Avansert hjemmesykehus er et tilbud til barn som får sin behandling i OUS, og er bosatt i Oslo.

Hva ønsker vi av dere:

 • Ha navn på ringeklokken, og sjekk at den virker. Ha navn på dør i felles oppgang.
 • Ha alltid telefonen på så vi kan få tak i dere.
 • Gi bekreftelse på mottatt SMS, gjerne med navn.
 • Vi setter av og til igjen utstyr hjemme. Dette er bare til bruk for AHS ansatte.
 • Om vi skulle glemme igjen noe av utstyret etter utskrivelse, må dere ta kontakt med AHS og gi beskjed.
 • Vi vil gjerne ar dere informerer oss om eventuelle husdyr.

Hjemmebehandling som fundament i helsetjenesten

Hjemmebehandling har fokus på «pasientens helsetjeneste» og barns beste. Det ivaretar barnet og familiens helhetlig behov, med helsegevinst for hele familien på kort og lang sikt. Hjemmebehandling gir;

 • Økt trygghet, og god livskvalitet reduserer psykiske belastninger for barnet og familien
 • Kontinuitet og forutsigbarhet
 • Friskfokus: prioritering av lek og utvikling
 • Sunnere roller; bemyndigelse av barn og foreldre
 • Bedre helse for hele familien
 • Barn har mindre fokus på sykdom, økt tilstedeværelse i skole/ barnehage og foreldre er mer på jobb
 • En stabil familiesituasjon

AHS er opptatt av at barnet og familien skal møtes som likeverdig parter. Det er når man bringer fagpersoners kunnskap og barnets erfaringskunnskap sammen , man klarer å høyne kvaliteten i behandlingen. Behandlingstilbudet til den enkelte skal preges av involvering i eget pasientforløp og gis mulighet til medvirkning og ulike valg i behandlingsoppfølgingen. Brukermedvirkning i behandlingen gir barnet og familien økt trygghet og kontroll over egen situasjon og eget liv.

Informasjon til barn med kreft og deres foreldre

Avansert hjemmesykehus (AHS) har ansvar for oppfølging av barn med kreft fra Oslo. Det er tett dialog mellom sengepost, dagpost/poliklinikk, AHS og onkologer.

 • Så lenge barnet er i aktiv behandling og trenger hyppige tilsyn/kontroller, tilbyr AHS blodprøvetaking og annet som kan foregå hjemme, så sant ikke barnet av andre grunner må på sykehuset.
 • Etter blodprøvetaking får dere alltid informasjon om prøvesvar og videre plan, som regel på sms, men først etter at prøvesvarene er drøftet med onkolog. Det er ikke nødvendig å ringe og etterlyse svarene.
 • Hvis tidspunkt for besøk passer dårlig, ber vi dere ringe. Vi vil forsøke å finne en bedre tid, så sant vi får det til å passe med vårt øvrige program. Vi forsøker alltid å ta hensyn til skole- og barnehagetider. Hvis det vi kan tilby, ikke passer, er det mulig å ta prøver på sykehuset, enten Ullevål eller Rikshospitalet.
 • Ved spørsmål av alle slag ber vi dere ringe AHS. Sykepleier i AHS vurderer behov for å kontakte lege og besørger eventuell kontakt med lege, poliklinikk, sengepost eller andre. Spørsmål som kan vente, ber vi dere ta på dagtid, hverdager.
 • Er dere bekymret for barnets tilstand, kommer AHS på besøk så sant vi har mulighet. Vi vurderer barnet, tar prøver og konfererer med lege. Hvis AHS ikke har mulighet for å komme, må dere reise til sykehuset, men vi gjør det vi kan for å få det til. Dere ringer også til AHS om dere vurderer at barnet bør inn på sykehuset; da er det vi som informerer sengeposten om at dere kommer.
 • Når barnet er hjemme, bør dere ha alt forbruksutstyr hjemme (til kateter, sonde etc). Dere får et vedtak om dette i posten fra Avdeling for behandlingshjelpemidler og henter utstyret selv på apoteket.

 

Seksjonsleder: Vigdis Margrethe Ziener

Kontaktinformasjon

Telefon
95 74 10 21
Vi har nå døgndrift og bemannet vakttelefon 24/7. Vaktsentralen kan også kontaktes på dagtid: 22 11 95 31
Ullevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)
Besøksadresse
Ullevål sykehus, bygg 9(Kart)
Telefon
Ekspedisjon: 22 11 87 65 (07:30 - 15:30)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?