Avansert hjemmesykehus post (for barn)

Avansert hjemmesykehus tilbyr behandling, pleie og oppfølging til barn og ungdom hjemme som alternativ til opphold på sykehuset.

 
Les mer om Avansert hjemmesykehus post (for barn)

Avansert hjemmesykehus post (for barn)

Vi er alltid tilgjengelige på telefon. Ta gjerne kontakt når dere lurer på noe, hvis vi ikke kan ta telefonen ringer vi tilbake når vi har mulighet. Ha barnets fødselsnummer tilgjengelig.  Om dere må reise på inn på sykehuset med barnet, kan vi ikke tilby transport.

Dreier det seg om en akutt nødssituasjon, ring 113.

Behandling, oppfølging, veiledning og sykepleie hjemme har like god kvalitet som i sykehuset. Den store forskjellen er at barn og familie får være hjemme, og sykehuset kommer hjem. Personalet i avansert hjemmesykehus består av spesialsykepleiere, erfarne sykepleiere, barnepleiere, barneleger og barneonkologer.

Enheten ledes av Vigdis Margrethe Ziener.

Informasjon til dere som skal få hjemmebesøk

 • Avtaletidspunkt er alltid +/- ca en halvtime. Utover det, ringer vi dersom vi kommer for tidlig eller for sent.
 • Vi sender dere tidspunkt for besøk på sms. Dere får beskjed dagen i forveien.
 • Barnet har åpen retur i sykehuset dersom barnets tilstand eller foreldrenes trygghet tilsier det.
 • Avansert hjemmesykehus er et tilbud til barn som får sin behandling og oppfølging i OUS.

Vi planlegger dagene slik at flest mulig kan få til budet. Dersom det er noen helt spesielle ønsker ta kontakt med oss.

Dette ønsker vi av dere:

 • Ha navn på ringeklokka, og sjekk at den virker. Ha navn på dør i felles oppgang.
 • Ha alltid lyden på telefonen når du venter besøk av oss så vi kan få tak i dere.
 • Gi bekreftelse på mottatt sms.
 • Vi vil gjerne at dere informerer oss om eventuelle husdyr.
 • Det må være parkeringsmulighet i rimelig nærhet.
 • AHS samarbeider med barnets ansvarlige lege.
 • Vi samarbeider også med de ulike tjenestetilbudene i bydelene. Det sikrer kvalitet og kontinuitet og skaper myk overgang mellom sykehus og primærhelsetjeneste.
 • Vi tilstreber hjemmebesøk sammen med helsesøster og f eks hjemmesykepleier når det er aktuelt.

Hvem kan få tilbud om avansert hjemmesykehus?

Tilbud om hjemmesykehus er ikke avhengig av diagnose, men av problemstilling og tilstand og om barn og familie ønsker det.
Barnet har åpen retur til sykehuset. Hvis tilstanden tilsier det, flyttes barnet tilbake.

Noen eksempler på hjemmesykehuspasienter kan være blant annet: prematurfødte barn, barn med kreft, barn og familie med palliative behov, barn i terminal fase, nyfødte og større barn med infeksjon, barn med ernæringsproblematikk, barn med syndrom og kronisk sykdom eller barn med hjertesykdom.

Hvis du som forelder er interessert i tilbud om hjemmesykehus, ta gjerne kontakt med sykepleier eller lege på avdelingen barnet er innlagt. I samarbeid med dere vurderer vi om dette er en aktuell løsning for deres barn.

Fordeler med avansert hjemmesykehus for barn

Barn, unge og familier har det som regel best hjemme og vi mener at barn blir fortere friske. Hverdagen opprettholdes og livskvalitet øker for hele familien.

Å ta barn og unge på alvor er å tilrettelegge behandling og oppfølging slik at barnet ikke utsettes for større belastninger en helt nødvendig.

Avansert hjemmesykehus (AHS) tilbyr sykehusbasert hjemmebehandling til barn og ungdom som får behandling i OUS og er bosatt i Oslo-området kan få medisinsk oppfølging og pleie hjemme.

AHS samarbeider med barnets ansvarlige lege. Vi samarbeider også med de ulike tjenestetilbudene i bydelene. Det sikrer kvalitet og kontinuitet og skaper myk overgang mellom sykehus og primærhelsetjeneste.

Vi vil gjøre vårt beste for at det skal være en god og trygg opplevelse å være hjemme. Vår erfaring er at barn er tryggere og blir lettere friske hjemme og at familien totalt sett får det bedre.

Barn med kreft

Informasjon til familier med barn med kreft, som har Oslo universitetssykehus som lokalsykehus.

Avansert hjemmesykehus (AHS) har ansvar for oppfølging av barn med kreft fra Oslo. Det er tett dialog mellom sengepost, dagpost/poliklinikk, AHS og onkologer. Så lenge barnet er i aktiv behandling og trenger hyppige tilsyn/kontroller, tilbyr Avansert hjemmesykehus antibiotika, enkel cellegift, væske, PN, blodprøver, tilsyn og klinisk vurdering og annet som kan foregå hjemme, så sant ikke barnet av andre grunner må på sykehuset.

Etter blodprøvetaking får dere alltid informasjon om prøvesvar og videre plan, som regel på sms, dette kan ta noe tid før dere får blodprøveresultat, det er vanligvis ikke nødvendig å ringe og etterlyse svarene.

Vi forsøker å ta hensyn til skole- og barnehagetider. Hvis det vi kan tilby, ikke passer, er det mulig å ta prøver på sykehuset, enten Ullevål eller Rikshospitalet.

Ved spørsmål av alle slag ber vi dere ringe AHS. Sykepleier i AHS vurderer behov for å kontakte lege og besørger eventuell kontakt med lege, poliklinikk, sengepost eller andre.

Er dere bekymret for barnets tilstand, kommer AHS på besøk så sant vi har mulighet. Vi vurderer barnet, tar prøver og konfererer med lege. Hvis AHS ikke har mulighet for å komme, må dere reise til sykehuset, men vi gjør det vi kan for å få det til. Dere ringer også til Avansert hjemmesykehus om dere vurderer at barnet bør inn på sykehuset; da er det vi som informerer sengeposten om at dere kommer.

Når barnet er hjemme, skal dere ha alt forbruksutstyr hjemme (til cvk kateter, sonde etc). Dere får et vedtak om dette fra sengeposten til Avdeling for behandlingshjelpemidler og henter utstyret selv på apoteket eller Avdeling for behandlingshjelpemidler.

Kontakt

Telefon
95741021
07.00-23.00
Ullevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)
Besøksadresse
Ullevål sykehus, bygg 9(Google maps)
Telefon
Ekspedisjon: 22118765 (07:30 - 15:30)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-11.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

 

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.