Stortinget har vedtatt helhetlig gjennomgang av autismetilbudet

I juni 2017 vedtok Stortinget at det skal utarbeides en Norsk Offentlig Utredning (NOU) av tilbudet til mennesker med autisme i Norge.

 

Etter forslag fra stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) vedtok Stortinget i juni 2017 at det skal gjennomføres en Norsk Offentlig Utredning (NOU) av tilbudet til mennesker med autisme i Norge. Utredningen skal også omfatte tilbudet til andre nevroutviklingsforstyrrelser som Tourettes syndrom.

Vedtaket ble gjort etter enstemmig innstilling fra Helse- og sosialkomiteen 8.juni. I innstillingen fra komiteen heter det:

"Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker autismefeltet. Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, ansvarsforhold, beslektede diagnoser som Tourettes syndrom mm."

Hele innstillingen fra Stortinget leses her.

Følg saken på Stortingest nettside her.

Fant du det du lette etter?