Helsenorge

Arendalsuka 2021

Presisjonsmedisin er fremtiden. Er dagens helsevesen rustet for dette? Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser inviterer til debatt om persontilpasset medisin.

Når: Onsdag 18. august kl. 14:55 -15.45,
Hvor: Thon hotell Arendal, Williams rom 1. etasje, og digital streaming

Persontilpasset medisin setter pasienten i sentrum – mens dagens helsetjenester først og fremst er tilpasset systemet og de store sykdomsgruppene.

  • Hvordan kan morgendagens helsevesen gjøre seg beredt til å møte den enkeltes behov?
  • Og har vi gode nok systemer for å ivareta personer med sjeldne diagnoser?

 

Mer om arrangementet finner du her.