HELSENORGE

Årsrapport 2018 data fra Norsk CF-register

Årsrapporten er basert på 290 pasienter der tilstrekkelig informasjon var tilgjengelig for å kunne dele data med European Cystic Fibrosis Society Patient Registry (ECFSPR)

Vi er svært glade for endelig å kunne presentere årsrapporten fra Norsk CF-register for 2018.


Rapporten er forsinket i forhold til tidligere år pga. pandemi og oppgradering av databaser. Det er et klart mål å raskere kunne dele resultater fra registeret med både fagpersoner og personer med CF.


Hvilken nytte har vi av registeret?

Registeret er viktig på mange områder. Blant annet får vi en bedre oversikt over CF-omsorgen i Norge, det er et verktøy til kvalitetsforbedring av omsorgen, og registeret er en unik kilde til forskning og internasjonalt samarbeid.


Takk.

Vi ønsker å takke alle personer med CF som har gitt sitt samtykke til å delta i registeret, og alle våre samarbeidspartnere som gjør en stor jobb med å samle inn data.


Her kan du lese årsrapporten:

Årsrapport 2018. Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. (pdf)

European Cystic Fibrosis Society Patient Registry (ECFSPR).

«Viste du at…» Årsrapport 2018 Pasientvennlig versjon. Sendt ut til alle som har samtykket i å delta i Norsk CF-register.