COVID -19 ved cystisk fibrose, primær ciliær dyskinesi og Shwachman-Diamond syndrom

Det er foreløpig svært få personer med cystisk fibrose i Europa som har fått COVID-19. Det rapporteres nå om 28 tilfeller fordelt på fem land. 18 land rapporterer om null tilfeller.

Foreløpig har vi ingen data for de to andre diagnosene.

Det europeiske CF-pasientregisteret (ESCFPR) har samlet inn data om personer med CF som blir syke med COVID-19. Her sentraliseres informasjon og det presenteres innledende data.  Opplysningene vil bli mer utfyllende etter som flere land leverer data. 

www.ecfs.eu/covid-cf-project-europe

Anonymiserte data fra Norge vil også leveres til det europeiske CF-registeret og presenteres på denne nettsiden.

Av personvernhensyn kommer NSCF ikke til å presentere tall  for COVID-19 sykdom ved CF på egne nettsider. Det samme gjelder for diagnosene PCD og SDS.