HELSENORGE

Digitalt kurs for familier til ny-diagnostiserte barn med cystisk fibrose

Kurset arrangeres i perioden 26.04 – 30.04 2021.  Maks 12 familier. Foreldrene blir fordelt i grupper og kurset vil foregå over 3 av 5 dager. En av dagene vil være felles, mens to dager vil være gruppebasert. Kurset foregår på Norsk helsenett og foreldrene logger seg på fra egen PC hjemme.  

 

Formålet:

Formålet med kurset er å få grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, treffe andre familier og utveksle erfaringer.

Målgruppe:

Familier til barn som nylig har fått diagnosen cystisk fibrose. Tilbudet gjelder barn med cystisk fibrose i alderen 0-3 år som har testet positivt på nyfødtscreening eller har fått diagnosen i spedbarns-året. Kurset gjelder ikke for dem som allerede har deltatt på tilsvarende kurs.

Tema som tas opp på kurset:

  • Medisinsk kunnskap om cystisk fibrose
  • Behandlingsprinsipper ved CF innen antibiotikabehandling, lungefysioterapi og ernæringstiltak
  • Hygienetiltak og smittevern
  • Tilrettelegging i hverdagen
  • Rettigheter og aktuelle tjenester
  • Psykososiale aspekter ved CF

Dato:

Deltakerne (foreldre) blir fordelt i grupper og kurset vil foregå over 3 av 5 dager i uke 17 ( 26.4-30.4.21). En av dagene vil være felles, mens to dager vil være gruppebasert.

Form:

Forelesning, dialog og utveksling av erfaringer mellom deltakerne.

Kurset arrangeres som videokonferanse på Norsk Helsenett. Brukerveiledning for norsk helsenett sendes ut til alle påmeldte i forkant av kurset. Det vil være mulig å teste lyd og bilde med NSCF i forkant. 

Av hensyn til personvern vil det ikke bli streamet eller være lov å ta opptak eller bilder under kurset.

Antall deltakere:

Inntil 12 familier

Kostnader:

Kurset er gratis. Yrkesaktive foreldre som har fravær av inntekter på grunn av kurset kan ha rett til opplæringspenger fra NAV.

Påmelding:

Fyll ut påmeldingsskjema og send til: Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 31, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Her er påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 19.mars 2021


Nærmere informasjon om kurset, detaljert program og pålogging vil bli sendt ut til kursdeltakerne etter påmeldingsfristen.