Fertilitet, prevensjon og graviditet ved cystisk fibrose

Påvirker cystisk fibrose fertilitet? Hvilke hensyn bør tas når det gjelder valg av prevensjon ved cystisk fibrose? Hvilke anbefalinger finnes, og er det noen hensyn som må tas når det gjelder graviditet ved cystisk fibrose? 

Foto av Johanne

Dette er tema som Johanne Dypvik, lege, PhD ved Norsk senter for cystisk fibrose snakket om i sin presentasjon på opplæringsdagen til Norsk forening for cystisk fibrose den 6. april 2019. Du kan se hennes presentasjon her:

Fertilitet, prevensjon og graviditet ved cystisk fibrose

Hun oppsummerte med at det ser ut til at fertiliteten er noe redusert hos kvinner med cystisk fibrose, men i og med at vi ikke vet hvem som har redusert fertilitet bør alle kvinner bruke prevensjon for å unngå uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

Valg av prevensjon må tas individuelt for hver kvinne. Før oppstart av prevensjon bør kvinnens medisinske tilstander og interaksjoner med andre legemidler kartlegges slik at prevensjonen har ønsket effekt.

Kvinner med cystisk fibrose kan gjennomføre en graviditet dersom hun får tett oppfølging fra CF-teamet og lokale behandlere. Men kvinnens helsetilstand må ivaretas både før, under og etter svangerskapet med individualisert behandling og tett oppfølging for å redusere risikoen for komplikasjoner hos mor og barn.