Følg våre anbefalinger

NSCF minner om at det fortsatt er viktig å følge våre anbefalinger. Det er mer smitte i samfunnet idag enn tidligere.

NSCF håper at alle våre pasienter har det etter forholdene greit i den vanskelige situasjonen vi er i.

Vi gleder oss alle sammen over at myndighetenes tiltak har medført at personer med Covid-19 sykdom er begrenset, og at alle som trenger det får et godt behandlingstibud. Helsevesenet greier så langt å holde godt følge med smittesituasjonen.

Myndighetene har nå lettet noe på smitteverntiltakene i samfunnet.

NSCF ønsker allikevel å minne om at det per idag er mer smitte i samfunnet enn det var da NSCF kom med sine anbefalinger. Anbefalingene er derfor fortsatt er gjeldende.

NSCF vil gjøre nærmere vurderinger rett etter påske. Informasjon vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Vi ønsker alle en god påske.