HELSENORGE

Forskning på tilskudd av linolsyre og tilvekst

NSCF er nå i gang med et spennende forskningsprosjekt sammen med CF-sentrene i Sverige, Polen og Italia.

Små flasker med linolsyre som skal brukes i forskningsprosjektet

Bakgrunn og hensikt

Barn og ungdom som har cystisk fibrose (CF) har ofte problem med å vokse som de skal, selv om de får mer mat enn de på samme alder som er friske. Dette kan skyldes at de ikke får nok av en viktig fettsyre som heter linolsyre eller omega-6. Vi ønsker å finne ut litt mer om hvordan fettsyrene i kroppen til norske barn og ungdommer med CF er sammensatt og om det hjelper på tilveksten å ta tilskudd av linolsyre i 1 år. Vi vil se om det fører til forandringer i hvordan kroppen behandler næringsstoffer og fett fra maten. I tillegg vil vi undersøke om det har noen effekt på hvor ofte en får forverringer i lungesykdommen, og om det bedrer lungefunksjonen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det er barn og ungdom mellom 5 - 15 år som kan være med i studien. Det er mer nyttig å måle endring i vekst hos unge personer enn hos voksne som er ferdig utvokste. Vi ønsker å få med flere personer med CF som følges ved barnepoliklinikken på Ullevål i studien, men det er også mulig å delta hvis en bor utenfor Oslo-området.

Hvis en ønsker å være med eller vil ha mer informasjon om studien, ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose på telefon 22015590 eller epost: post.nscf@oslo-universitetssykehus.no

NETLACF_Norsk_Infoskriv_Barn_under_12-versjon2.pdf

NETLACF_Norsk_Infoskriv_Ungdom_12-16_versjon2.pdf