Informasjon om koronavirus og barn med kronisk sykdom

Studier viser at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.Utfra disse studiene har myndighetene kommet med sine anbefalinger og veiledere for smittevern i barnehage og skole.