HELSENORGE

Koronavaksinasjon - pasienter i prioriterte grupper

De fleste pasienter med CF skal ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) tilbys vaksine under punkt 7 i prioriteringsrekkefølgen (på grunn av lav alder). Det har imidlertid kommet en anbefaling fra European Reference Network (ERN) om å prioritere sjelden lungesykdom i vaksineringen.

Vaksinasjon av personer i risikogrupper

Risikogrupper skal i utgangspunktet vaksineres i hjemkommunen for bl.a. å sikre at de får to doser av samme type vaksine. Dette kan endre seg hvis vi får en vaksine som bare trenger en dose.

Det er bestemt at «Spesialisthelsetjenesten skal tilby koronavaksinasjon til pasienter i prioriterte grupper», men dette vil gjelde ytterst få pasienter ved OUS og de andre helseforetakene.

De fleste pasienter med CF skal i følge FHI tilbys vaksine under punkt 7 i prioriteringsrekkefølgen (pga. lav alder). Det har imidlertid kommet en anbefaling fra European Reference Network (ERN) om å prioritere sjelden lungesykdom i vaksineringen. NSCF har på bakgrunn av dette rettet en henvendelse til FHI der man ber om en ny vurdering av prioriteringen av vaksinasjon for alle CF pasienter, så dette er derfor ikke endelig avklart.

Ungdom 16-17 år i risikogrupper

FHI har nylig åpnet for vaksinasjon av ungdom mellom 16 og 17 år med høy risiko for alvorlig sykdom, under punkt 4 i prioriteringsrekkefølgen. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer vaksinen som er godkjent fra 16 år.

Dette gjelder først og fremst pasienter med komplekse nevrologiske sykdommer og medfødte syndromer, mens andre tilstander med særskilt høy risiko kan vurderes individuelt. Dette vil kunne gjelde pasienter med CF og PCD med betydelig lungeaffeksjon eller tilleggsdiagnose som f.eks. diabetes eller trakeobronkomalaci.

Vaksinasjon av pårørende til personer i risikogruppene

Foreløpig har ingen pårørende kommet på listen for prioritering av vaksinasjon. Hovedgrunnen er at vi ikke enda vet hvor godt vaksinen vil hindre spredning, altså at vaksinerte personer likevel kan være smittet men ikke ha symptomer, og derfor smitte andre. I tillegg er det begrenset med vaksine foreløpig, og da prioriteres de som har høyest individuell risiko for alvorlig sykdom.