HELSENORGE

Koronavaksinasjon til pasienter i prioriterte grupper

NSCF har fått mange henvendelser med spørsmål om koronavaksinen. Vi har fortløpende kontakt med myndighetene og OUS for å orientere oss om hvordan denne vaksinasjonen skal gjennomføres for våre pasienter. Skal de få vaksinen i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen?  Her er hva vi vet per i dag 08.01.2021.

Vaksinasjon av personer i risikogrupper.

Risikogrupper skal i utgangspunktet vaksineres i hjemkommunen for å bl.a. sikre at de får to doser av samme type vaksine. Dette kan endre seg hvis vi får en vaksine som bare trenger en dose.

Likevel er det bestemt at «Spesialisthelsetjenesten skal tilby koronavaksinasjon til pasienter i prioriterte grupper» og det pågår nå en avklaring av prioriteringsrekkefølgen ved OUS og de andre  helseforetakene.

Når det gjelder vaksinasjon av enkeltpasienter, har helseforetakene fått i oppdrag å vaksinere risikopasienter som har langvarig opphold (i praksis over 21 dager) og pasienter som har hyppige polikliniske kontakter. Det vil si der Helseforetaket  i realiteten er pasientens viktigste/eneste kontakt med helsevesenet. CF-pasientene vil kunne komme i denne kategorien,  men dette er ikke endelig avklart. Det er heller ikke avklart hvilken rolle NSCF skal ha i dette.


Vaksinasjon av pårørende til personer i risikogruppene.

Foreløpig har ingen pårørende kommet på listen for prioritering av vaksinasjon. Hovedgrunnen er at vi ikke enda vet hvor godt vaksinen vil hindre spredning, altså at vaksinerte personer likevel kan være smittet men ikke ha symptomer, og derfor smitte andre. I tillegg er det begrenset med vaksine foreløpig, og da prioriteres de som har høyest individuell risiko for alvorlig sykdom.