HELSENORGE

Koronavaksine - personer med CF får høyere prioritering

FHI endrer nå prioriteringsrekkefølgen for koronavaksine og flytter alle personer med CF fra gruppe 7 til gruppe 4.

FHI (Folkehelseinstituttet) ser nå behovet for å prioritere CF-pasientene høyere. Endringen skjer ved at cystisk fibrose fjernes fra eksempelet «kroniske lungesykdommer» i listen over risikogrupper, og dermed kan vaksinasjon vurderes individuelt av lege. Endringen for cystisk fibrose kommer fortløpende på nettsiden til FHI.

Her er siden til FHI som viser prioriteringsrekkefølgen