Koronavirus – oppfølging og kontroll ved Oslo universitetssykehus (OUS)

OUS er i all hovedsak i normal drift. Kontroll og oppfølging  av pasienter med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og Shwachman Diamond Syndrom vil gå som planlagt. Dette er i tråd med anbefalinger ved OUS og myndighetene. Dette kan endre seg på kort varsel, følg nøye med på utviklingen.

NSCF holder seg løpende orientert om informasjon fra Folkehelseinstituttet og interne retningslinjer ved OUS vedrørende smittespredning, og forholder oss til disse. Dersom du har avtale hos oss er det viktig at du følger rådene og informasjonen du finner på OUS sine hjemmesider om beredskap

Vi har erfart at en del avlyser kontroller og videre tilbud om oppfølging for disse vil avtales med den enkelte. Hvis du ønsker å kansellere eller utsette avtaler om kontroll hos oss, ber vi deg kontakte avdelingen. Se kontaktinformasjon i innkallingsbrevet.

Kontakt pasientreiser for informasjon om avbestilling av reise.

Følg nøye med på rådene fra Folkehelseinstituttet. Her ligger det også  "Råd og informasjon til risikogrupper".