Læringsportalen Sjelden.no

Dette bildet mangler alt-text

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Her finner du blant annet e-læringskurs om cystisk fibrose.

Les mer om Sjelden.no

 Til NSCFs forside