HELSENORGE

Lungefysioterapi til nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose - kurs 26.- 27. april 2023

Det arrangeres kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn og barn med cystisk fibrose (CF). Formål med kurset er å gi grunnleggende informasjon om CF, kunnskaper om lungefysioterapi og behandling. 
Invitasjonen sendes til aktuelle fysioterapeuter i Norge.  

​Formål med kurset

Gi grunnleggende informasjon om CF, kunnskaper om lungefysioterapi og behandling. 

​Temaer som dekkes på kurset:

 • Nyfødtscreening i Norge
 • Oppfølging av nydiagnostiserte barn med CF
 • Behandlingsprinsipper og arbeidsmåter i lungefysioterapi
 • Alder og milepæler for behandling og læring
 • Inhalasjons- og slimmobiliserende behandling
  • Valg av innhold og tilnærmingsmåter
  • Behandlingshjelpemidler og inhalasjonsutstyr
  • Individuell tilpasning og sammensetning av behandling
  • Anbefalinger – innhold og dosering
  • Utfordringer og løsninger i hverdagen

Nærmere informasjon, og program for kurset vil bli sendt ut til deltakerne før kurset.

Tid og sted 

​Kurset arrangeres 26. og 27. april på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.   

​​Kostnader

Kurset er gratis. Det serveres enkel lunsj begge dagene. Reiseutgifter og eventuelle oppholdsutgifter dekkes av den enkelte fagperson/arbeidsgiver. 

​Kursansvarlig og kontaktperson 

Norsk senter for cystisk fibrose v/Sandra Gursli
E-post: sangur@ous-hf.no
Tel: 23015751