Lungepoliklinikken på Ullevål flytter midlertidig.

Lungepoliklinikken skal pusse opp og polikliniske konsultasjoner av personer med CF og PCD flyttes midlertidig til bygg 30 på Ullevål. Det gjelder fra 3. juli.

Det har lenge vært planlagt oppussing av lungepoliklinikken på Ullevål, OUS. Antatt arbeidsperiode pr i dag er fra 3. juli til 1. november 2017. I denne forbindelse vil lungepoliklinikken være stengt for elektiv virksomhet siste uken i juni. I perioden skal eksisterende lungepoliklinikk rehabiliteres og det vil i denne forbindelse etableres «smitterom» med egen sluse spesielt for CF som vil sikre bedre hygieneforhold.

I byggeperioden gjennomføres polikliniske konsultasjoner i bygg 30 (dvs. de gamle lokalene til barnehabiliteringen). Disse lokalene har vært i bruk frem til februar i år men vil nå bli noe oppgradert før de igjen tas i bruk. CF seksjonen har vært i kontakt med teknisk etat og hygieneseksjonen vedrørende lokalenes beskaffenhet. Hygieneseksjonen ga råd om kontroll av inneklima med prøvetaking fra lokalene. Dette er bestilt for å sikre at krav til hygiene blir tilfredsstillende ivaretatt.

Etter befaring er vi av den oppfatning at vi også i disse lokalene vil kunne gi et godt tilbud til våre brukere. Flytteprosessen vil sikkert kunne by på enkelte utfordringer både for brukere og ansatte, men vi skal gjøre vårt beste for at dette går så greit som mulig. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.