HELSENORGE

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. Årsrapport 2017

Her er den andre årsrapport fra Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. Rapporten er basert på 2017- data fra 254 norske personer med cystisk fibrose, og gir svar på spørsmål som: Hvordan er aldersfordelingen og hvilke er de vanligste mutasjonene? Hvordan er lungefunksjon og ernæringsstatus fordelt på alder?  

Hva vet vi så langt?

Blant de 48 204 personer med CF i det europeiske CF-register i 2017, rapporterte vi data på 254 personer med cystisk fibrose. Dette utgjør ca. 75% av populasjonen i Norge, slik at vi fortsatt mangler en del personer i Norsk CF-register.

Her kan du lese årsrapporten:

Årsrapport 2017. Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. (pdf)

European Cystic Fibrosis Society Patient Registry (ECFSPR).

Her kan du lese Nyhetsbrev fra Norsk Cf-register 2019 som ble sendt ut til alle som har samtykket i å delta i Norsk CF-register.