HELSENORGE

Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCD 15.09.2022

Norsk senter for cystisk fibrose inviterer alle leger med oppfølgingsansvar for pasienter med cystisk fibrose og primær ciliær dyskinesi til faglig seminar på Gardermoen. Her finner du program, påmelding og praktisk informasjon. 

Vi har et variert og spennende program og håper du har anledning til å delta. Noen av temaene som tas opp er: Årsaksrettet behandling ved CF, infeksjon ved CF og PCD, registre og forskning, samt ernæring ved CF. 


Påmelding: se vedlegg

Påmeldingsfrist: torsdag 8. september