HELSENORGE

Norsk senter for cystisk fibrose har stengt i påsken

NSCF har stengt fra og med 11. april til og med 18. april. 

Pasienter bes henvende seg til sitt lokalsykehus ved behov for medisinsk hjelp. Dersom du har OUS som lokalsykehus ta kontakt med: 

- Barnesenteret (dagtid) - tlf  22 11 87 65
- Barnemottak (kveld/natt/helg) - tlf 22 98 91 40  
- CF-voksen poliklinikk (dagtid) - tlf 22 11 92 80 
- Lungemedisinsk sengepost (kveld/natt/helg)  - tlf 22 11 92 32 

GOD PÅSKE!
Fant du det du lette etter?