HELSENORGE

Ny leder ved Norsk senter for cystisk fibrose

Overlege Egil Bakkeheim er ansatt som ny leder ved Norsk senter for cystisk fibrose fra august i år. Han tar over etter Olav Trond Storrøsten som gikk av med pensjon i sommer.

Foto av Egil
Egil Bakkeheim er barnelege og har jobbet ved Norsk senter for cystisk fibrose i over 10 år. Han er derfor godt kjent av mange, både av barn og unge og deres familie, av helsepersonell og av NSCFs samarbeidspartnere. 

Gjennom lang klinisk erfaring, forskerkompetanse  og nært samarbeide med nasjonalt - og internasjonalt fagmiljø,  har han unike forutsetninger for å lede NSCF gjennom de utfordringer senteret står over for. Senteret er i stadig utvikling både når det gjelder klinisk virksomhet, forskning- og fagutvikling og når det gjelder formidling av kompetanse. Mye har endret seg siden senteret ble etablert på slutten av 1990 tallet.

Med Egil Bakkeheim har NSCF fått en meget kompetent og god leder. Vi ønsker ham lykke til med en spennende og viktig jobb.

Samtidig benytter vi anledningen til å takke Olav Trond Storrøsten for langt og viktig arbeid ved NSCF.