HELSENORGE

Obstipasjon og DIOS ved cystisk fibrose

NSCF har nå lagt ut retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av obstipasjon og distalt intestinalt obstruksjonssyndrom (DIOS) hos personer med cystisk fibrose. Du finner dokumentet i eHåndboken til OUS.

​Obstipasjon og DIOS ved CF.

Cystisk fibrose predisponerer for tarmobstruksjon, og både barn og voksne med cystisk fibrose har behov for behandling som tar høyde for dette. Hos spedbarn er mekonium ileus den vanligste tarmobstruksjonen, hos eldre barn og voksne viser denne tendensen seg som forstoppelse (obstipasjon) og distalt intestinalt obstruksjonssyndrom.

Hvordan finne dokumenter i eHåndboken?

Dokumentene i eHåndboken er tilgjengelig på OUS sine nettsider. Du kan også få tilgang til eHåndboken ved å laste ned en mobilapp.

Her finner du eHåndboken 
Her finner du retningslinje Cystisk fibrose - Obstipasjon og DIOS

Retningslinjene som er lagt ut i eHåndboken OUS er basert på oppdatert informasjon fra European Cystic Fibrosis Society fra 2018.

Flere retningslinjer og prosedyrer i e-Håndboken.

Publiseringen av retningslinjene for obstipasjon og DIOS er et ledd i en større prosess ved Norsk senter for cystisk fibrose der informasjon, retningslinjer og prosedyrer vedrørende cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og Shwachman-Diamond syndrom blir oppdatert og publisert i eHåndboken for Oslo universitetssykehus.