Oppfølging i lungefysioterapi for personer med cystisk fibrose

I dagens situasjon med koronavirus bør de fleste personer med cystisk fibrose ivareta sin behandling hjemme en periode. For barn og unge vil det være i samarbeid med foreldrene.

Ved Oslo universitetssykehus er planlagt kontroll og oppfølging av personer med CF avlyst eller gjort om til telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon. Det samme gjelder utadrettet pasientvirksomhet.

Ved CF er individuell behandling gjennomarbeidet og innlært på CF-senter i spesialisthelsetjenesten, og behandlingsopplegget er etablert lokalt i primærhelsetjenesten med hjelp og/eller tilsyn. I dagens situasjon må hygieniske tiltak etterleves særskilt for å unngå smittespredning. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten vil ha utfordringer med å ivareta hygieniske tiltak i denne sammenheng.

I dagens situasjon bør og kan de fleste barn og unge ivareta sin behandling hjemme i samarbeid med foreldrene en periode fremover. Fysioterapeuten som kjenner barnet og behandlingen kan kontaktes på telefon ved behov.

Unge og voksne utfører i utgangspunktet individuelt tilpasset lungefysioterapi som egenbehandling hjemme, og følges opp av fysioterapeut på CF-senter i spesialisthelsetjenesten. Alternative løsninger for pasientkontakt, slik som telefon og videokonsultasjon vil bli vurdert som en erstatning for fysisk fremmøte.

For noen pasienter vil det likevel måtte gjøres individuelle vurderinger for å ivareta adekvat behandling. Fysioterapeuter og leger ved NSCF kan bistå ved behov for råd og veiledning når det gjelder slike problemstillinger.