HELSENORGE

Oppfølging i lungefysioterapi ved CF

I dagens situasjon med koronavirus kan de fleste personer med cystisk fibrose ivareta sin behandling hjemme. For barn og unge vil det være i samarbeid med foreldrene og fysioterapeuten.Ved Oslo universitetssykehus er planlagt kontroll og oppfølging av personer med CF delvis gjort om til telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon med pasient, pasient og foreldre og/eller fysioterapeut. Det samme gjelder utadrettet pasientvirksomhet.  Der det er nødvendig vil fysiske konsultasjoner bli gjenopptatt høsten 2020.

Ved CF er individuell behandling gjennomarbeidet og innlært på CF-senter i spesialisthelsetjenesten, og behandlingsopplegget er etablert lokalt i primærhelsetjenesten med hjelp og/eller tilsyn. I dagens situasjon må hygieniske tiltak særskilt etterleves for å unngå smittespredning. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten kan ha utfordringer med å ivareta hygieniske tiltak i denne sammenheng.

Mange barn og unge kan ivareta sin behandling i samarbeid med foreldrene og lokal fysioterapeut enten virtuelt eller hjemme og/eller hos fysioterapeuten. Fysioterapeuten som kjenner barnet og behandlingen kan kontaktes på telefon ved behov.

Unge og voksne utfører i utgangspunktet individuelt tilpasset lungefysioterapi som egenbehandling hjemme, og følges opp av fysioterapeut på CF-senter i spesialisthelsetjenesten. I dagens situasjon er telefon- og videokonsultasjoner alternative løsninger til fysisk fremmøte.

Fysioterapeuter og leger ved NSCF kan kontaktes for å bistå ved behov for råd og veiledning.


Se spørsmål og svar om CF og koronavirus her.