Helsenorge

Oppfølging og kontroll ved Oslo universitetssykehus (OUS)

På grunn av koronaviruset vil oppfølging og kontroll ved NSCF og OUS nå kunne bli erstattet med telefonkonsultasjoner for å redusere smittespredning. NSCF vil fortsatt være tilgjengelig for råd og informasjon til brukere, helsepersonell og for andre henvendelser.

​OUS og NSCF er i ferd med å redusere planlagt virksomhet for å være forberedt på en krevende situasjon fremover. Dette er i tråd med anbefalinger ved OUS og myndighetene. NSCF er bedt om å kartlegge hvilket av vårt personale som kan bistå i akutte funksjoner ved OUS og det kan derfor bli omdisponeringer av staben vår.

NSCF vil fortsatt være i drift og vil være tilgjengelig for råd og informasjon til brukere, samarbeidende helsepersonell og for andre henvendelser

Kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og Shwachman Diamond Syndrom vil derfor nå bli redusert, men det er viktig at pasientgruppen likevel får et forsvarlig tilbud ved akutte forverringer, behov for innleggelser og for regelmessig overvåking av mikrobiologi. Dette må nå på grunn av kapasitetsbegrensninger ved OUS ivaretas så lokalt som mulig.

Årskontroller og vanlige polikliniske kontroller ved OUS/NSCF avlyses eller gjøres om til telefonkonsultasjoner inntil videre. OUS sin lokalsykehusfunksjon for CF er Oslo, tidligere Akershus og Buskerud. De som bor utenfor må nå få mest mulig oppfølging i den regionen de bor.

Alle med CF og PCD (voksne) bes levere slimprøve minst hver 3. mnd. og i tillegg ved økende symptomer fra luftveier. Slimprøve bør leveres hver 4-6. uke for barn < 2 år. Dersom pasienten ikke hoster opp slim selv må det tas halsprøve (larynks-sug). Man ber om at det gjøres avtaler om dette så lokalt som mulig.

Alle pasienter som skal inn på poliklinikken skal ha på seg munnbind. 

NSCF har ikke kliniske funksjoner for barn med PCD. For disse barn vises det til: informasjon og råd til familier med barn med kronisk lungesykdom fra Barneavdeling for allergi- og lungesykdom

For pasienter med Shwachman Diamond Syndrom gjøres det individuelle vurderinger og de som bor i OUS sin region vil kontaktes.

Vil du ha tilsendt glass for å sende inn slimprøve?

  • Pasienter som er under OUS sin lokalsykehusfunksjon for CF (se over) bes ta kontakt med OUS/NSCF  via MinJournal for å få tilsendt prøvetakingsutstyr for slimprøver.
  • Pasienten fra andre deler av Helse Sør-Øst og andre helseregioner gjør avtaler med sine respektive lokale regionale behandlere.

NSCF holder seg løpende orientert om informasjon fra Folkehelseinstituttet og interne retningslinjer ved OUS vedrørende smittespredning og vi forholder oss til disse.

Dersom du fortsatt har avtale hos oss er det viktig at du følger rådene og informasjonen du finner på OUS sine hjemmesider om beredskap.

Kontakt pasientreiser for informasjon om avbestilling av reise.

Følg nøye med på rådene fra Folkehelseinstituttet. Her ligger det også  "Råd og informasjon til risikogrupper".