Screening av psykisk helse ved cystisk fibrose

Nå får ungdom og unge voksne i alderen 14-24 år tilbud om å screenes for angst og depresjon. Det vil foregå i forbindelse med årskontroll eller annen avtalt kontroll, eventuelt i telefonkonsultasjon. Her kan du laste ned spørreskjemaene som brukes.

Å screene for angst og depresjon er anbefalt internasjonalt som en del av CF-omsorgen, og vi er nå i gang med å tilby undersøkelser for dette i Norge. 

Vi har valgt å starte med ungdom og unge voksne i alderen 14-24 år med utvidelse til alle aldersgrupper etterhvert.

Screeningen foregår ved at du ved årskontroll, eller en annen avtalt kontroll, blir bedt om å fylle ut to korte spørreskjema: GAD-7 for undersøkelse av angst og PHQ-9 for undersøkelse av depresjon. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte fysisk til kontroll, vil du få tilbud om å gjennomføre undersøkelsen i telefonkonsultasjon.  

Her finner du skjemaene:

GAD-7 (pdf)

PHQ-9 (pdf)

Formålet er å kartlegge den psykiske helsen hos personer med CF i Norge og å bidra til rett oppfølging etter behov.

Dersom du ikke har fått tilbud om undersøkelse men ønsker å utføre denne, ta kontakt med NSCF på 23015590 eller gi beskjed til en fra ditt tverrfaglige team.  

Dersom du er bekymret for din psykiske helse, er det viktig at du tar kontakt med fastlege eller med en av dine behandlere for vurdering og råd.