Slik kan du få helsehjelp hjemmefra

For å unngå smitte og spredning av koronaviruset oppfordres det til å ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy som alternativ til fysisk oppmøte i helsetjenesten.

På helsenorge.no kan du lese hvordan du kan få helsehjelp hjemmefra


Norsk senter for cystisk fibrose har nå også tatt i bruk videokonsultasjon som alternativ til fysisk oppmøte. De det gjelder vil bli kontaktet av oss på forhånd for mer informasjon om oppkobling.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til dette.