HELSENORGE

Tilbud om digitale søskengrupper ved Frambu kompetansesenter

Er du mellom 12 og 16 år og har en bror eller søster med en sykdom eller funksjonsnedsettelse? Da kan du og en av dine foreldre delta i et gruppetilbud som kalles SIBS-ONLINE. 

SIBS- ONLINE er onlineversjonen av SIBS et gruppetilbud som er utviklet av Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Målet med SIBS er å ​finne ut hva søsken trenger av informasjon og støtte som bror og søster til en med en sjelden diagnose og gjøre foreldre bedre i stand til å gi den støtten som trengs. Du kan lese mer om SIBS på www.sibs.no

SIBS-ONLINE er nettversjonen av SIBS. Det vil si at du kan bo hvor som helst i Norge og ikke måtte reise for å delta. Du vil delta i samtalegruppe på nett. De ulike øktene i SIBS-ONLINE vil også gjennomføres etter skoletid. Foreldre vil delta i grupper etter arbeidstid samme dag.

Denne våren vil vi kunne gi deg og en av dine foreldre, tilbud om deltakelse i SIBS-ONLINE gjennom et forskningsprosjekt. Det vil si at du og din forelder må svare på spørreskjemaer før og etter gruppene. Er du interessert i å delta i grupper i dette forskningsprosjektet kan du og dine foreldre få mer informasjon og melde deg på her https://nettskjema.no/a/sibsonline​