Ultralyd av bukspyttkjertelen ved CF - ny doktorgrad

Ved å benytte ultralyd regelmessig i oppfølgingen av pasienter med sykdom i bukspyttkjertelen kan en oppnå tidlig diagnostikk, avdekke komplikasjoner og spare pasienter for mer strålebelastende metoder.

Faksimilie av avhandlingen

Dette er noe av konklusjonen til Trond Engjom da han disputerte onsdag 13. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UIB) med avhandlingen: «Ultrasonography of the pancreas in Cystic Fibrosis and Chronic Pancreatitis. Pancreatic ultrasound revisited».

Gjennom de fire arbeidene som presenteres i avhandlingen demonstreres det hvordan moderne ultralydapparater kan brukes for påvisning av forandringer i bukspyttkjertelen ved sykdommene kronisk pankreatitt og cystisk fibrose. Videre beskriver avhandlingen en nyutviklet ultralydbasert metode for å vurdere funksjon i bukspyttkjertelen ved de samme sykdommene.

Avhandlingen konkluderer med at ultralyd fremstiller forandringer i bukspyttkjertelen med god nøyaktighet. I mange tilfeller er ultralydforandringene så karakteristiske at de gir grunnlag for en umiddelbar diagnose for de aktuelle tilstander og dermed gjør mer avanserte metoder overflødige. Den nyutviklede metoden for vurdering av bukspyttkjertelfunksjon kan anvendes med god diagnostisk presisjon, spesielt ved sykdommen cystisk fibrose.

En representant fra Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) var tilstede da Trond Engjom disputerte og ser med stor interesse på hans avhandling. Dette er et viktig bidrag til diagnostikk og oppfølging av CF-pasienter i Norge. NSCF gratulerer Trond Engjom med en vel gjennomført prøveforelesning og disputas. Vi håper at han vil fortsette å engasjere seg innen CF-relatert forskning i årene fremover.

Til NSCFs forside