HELSENORGE

Vi er i gang med Covid-19 vaksinasjon

NSCF i samarbeid med lungemedisinsk avdeling UUS er nå i gang med å sette Covid -19 vaksiner.  

 Overlege Audun Os, sykepleier Sofia Backman og Benedicte Akselsen Grøterud og overlege Pål Leyell Finstad

Vi har av OUS fått mulighet til å vaksinere en begrenset gruppe pasienter med kroniske lidelser som går til regelmessige kontroller ved lungemedisinsk avdeling. Det inkluderer pasienter med cystisk fibrose og primær ciliær dyskinesi bosatt innenfor Oslo og gamle Akershus.

Vi har også fått anledning til å inkludere noen pasienter fra barneavdelingen fra fylte 16 år.

Gjennomføringen av vaksinasjonene er  et samarbeid mellom personell fra lungemedisinsk avdeling (Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, diagnosestasjonen for tuberkulose og lungemed. poliklinikk) og NSCF personell.

De som har fått tilbudet er allerede informert per telefon.

Heldigvis erfarer vi at kommunene nå er i gang med å vaksinere de samme pasientpopulasjonene, slik at de vi ikke har fått anledning til å vaksinere forhåpentligvis snarlig vil få et tilbud i hjemkommunen.