HELSENORGE

Visste du at...

Norsk CF-registers pasientvennlige årsrapport er nå tilgjengelig på våre nettsider. Rapporten er basert på 2018 data fra 300 personer med CF. Her finner du også lenke til årsrapport 2018 fra European Cystic Fibrosis Society Patient Registry (ECFSPR).