Nyttige kurs for skolepersonell

Vi inviterer til nyttig kurs for fagpersoner i skolesystemet (lærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesøstere, ansatte i PPT og andre) som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2016. Kurset gjennomføres som e-læring eller på videokonferanse i mai/juni.


Vi inviterer til nyttig kurs for fagpersoner i skolesystemet (lærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesøstere, ansatte i PPT og andre) som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2016. Kurset gjennomføres som e-læring eller på videokonferanse i mai/juni.

 

             Påmeldingsskjema for deg som har mottatt invitasjon i posten.

Elever med sjeldne diagnoser får sjelden god nok oppfølging på skolen. Dette var en av konklusjonene i en stor undersøkelse som SINTEF Helse gjennomførte i 2009.

Når barn med sjeldne diagnoser begynner på skolen, kan det være usikkerhet
knyttet til tilrettelegging. Senter for sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene,
de foresatte og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.

Vi har arrangert skolestartkurs flere år på rad. De fleste som evaluerte kurset i fjor
sier at det endret deres måte å forholde seg til eleven på og at det bidro til godt
samarbeid med foresatte. Alle sier at de har blitt tryggere i sitt arbeid og at de vil
anbefale kurset til andre.

Klikk på den aktuelle diagnosen for å laste ned invitasjon som PDF.
•Alagille syndrom
•Anorektale misdannelser
•BBS (Bardet-Biedl syndrom)
•Binyrebarksvikt (CAH)
•Blæreekstrofi og epispadi
•EB (epidermolysis bullosa)
•ED (ektodermale dysplasier)
•Gallegangsatresi
•Gorlin syndrom
•Hemofili (blødersykdom)
•Kraniofaciale misdannelser
•Mastocytose
•Metylmalonsyreemi
•MSUD (Maple syrup urine disease)
•PKU (fenylketonuri)
•Primære immunsviktsykdommer
•Scrotal hypospadi
•Øsofagusatresi

 

Målgruppe

Lærere, assistenter, SFO-ansatte, helsesøstere, ansatte i PPT og andre fagpersoner i skolesystemet.

Metode

Opplæring i diagnosen på videokonferanse eller som e-læring i mai/juni 2015 (se invitasjon)

Kursavgift

Gratis.

Påmelding

Skriv ut invitasjonen, fyll ut påmelding, og send den til oss.

Eller bruk elektronisk påmeldingsskjema.

Fant du det du lette etter?