ORAACLE (forskningsgruppen i Barneavdeling for allergi og lungesykdommer)

​Forskningsgruppens formål og strategi

ORAACLE har som formål å redusere byrden av allergiske og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å initiere, gjennomføre og lede høykvalitetsstudier innen astma, allergi og lungesykdommer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Studiene er designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av astma, allergiske sykdommer og andre lungesykdommer.

Ledergruppen i ORAACLE består av seniorforskere/prosjektledere som siden 2005 har bygget opp et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskningssamarbeid. Gjennom målrettet forskerutdanning økes rekrutteringen og kompetansen innen fagområdet.

Medlemmer fra ORAACLE deltar i internasjonalt finansierte forskningsnettverk. Gjennom etablering av store langtids oppfølgingsstudier (inklusive fødselskohortstudier) har gruppen generert et stort tilgjengelig datamateriale for forskningen som kan benyttes på tvers av ulike studier og prosjekter. ORAACLE er tilknyttet Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken OUS/UiO.

Gjennom gruppens regelmessige møter diskuteres alle aspekter av forskning og forskere får erfaring i å presentere, samt diskutere egen forskning.

Pågående studier

 •  PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children) er en mor-barn fødselskohortstudie ved OUS, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetsjukehus/KI som undersøker om det er mulig å forebygge utvikling av allergiske sykdommer og identifisere faktorer som tidlig i livet øker risikoen for folkesykdommer eller som fremmer helse. Studien inkluderte fra 2014-2016 ca 2700 kvinner og deres barn, der ca. 2400 utgjør mor-barn kohorten. Informasjon: www.preventadall.org. Clinicaltrial.gov: NCT02449850.
  Kontaktperson: Karin C. Lødrup Carlsen (prosjektleder).
 • Take-away Food Allergy er en randomisert klinisk studie som undersøker om alvorlig  peanøttallergi hos barn kan ”kureres” eller om livslangt inntak av peanøtt er nødvendig for å redusere risiko for allergireaksjoner. Alle de 77 barna som ble randomisert til behandling eller observasjon har gjennomført minst 2 år av behandlingen. Studien avsluttes i 2020.
  Kontaktperson: Geir Håland (prosjektleder).
 •  NAPiC (Norwegian Antibiotics for Pneumonia i Children) nasjonal multisenterstudie startet rekruttering av ca 800 barn fra 9 sykehus i Norge (alle regioner) februar 2018, med mål om å finne ut om barn fra 1-5 år med lungebetennelse blir raskere friske og unngår komplikasjoner ved behandling med amoxicillin. Rekruttering pågår.
  EudraCT Number: 2017-003791-31b. 
  Kontaktperson: Håvard O Skjerven (prosjektleder) 
 • Miljø og Barneastmastudien (ECA study) i Oslo er en fødselskohortstudie med oppfølging ved 2, 10 og 16-år som studerer gen-miljø interaksjoner og mekanismer i astma-allergiutvikling. Studien inngår i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter. Kontaktperson: Karin C. Lødrup Carlsen (prosjektleder).
 • Oslo Peanut Study (OPAS) er en klinisk intervensjonsstudie for å finne optimal diagnostikk for alvorlig peanøttallergi. Studiegjennomføring er avsluttet, men resultater analyseres og skrives fortsatt. Kontaktpersoner: Helene Lindvik og Kai-Håkon Carlsen (prosjektleder) .
 • Bronchiolitis-ALL SE studien, en randomisert klinisk multisenterstudie som primært undersøkte effekt av racemisk adrenalin hos spedbarn med akutt bronkiolitt, og gjennom oppfølging av barna til 2-års alder, undersøker risikofaktorer for vedvarende luftveissykdom og allergiske/atopiske sykdommer hos barn.
  Kontaktperson: Håvard O Skjerven (prosjektleder).
 • SPACE (Severe Pediatric Asthma Collaborative in Europe): I dette europeiske samarbeidet etablerer vi standard kriterier for alvorlig astma hos barn, har utarbeidet og vil opprette et europeisk register og infrastruktur for studier med nye behandlingsprinsipper og -medikamenter for alvorlig astma hos barn.  Rekruttering pågår. Kontaktperson: Tonje Reier-Nilsen &Karin C. Lødrup Carlsen
 • Mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulære sykdommer og svak hoste: Denne multisenterstudien undersøker forekomst og bruker ulike innstillinger ved «hostemaskin» hos barn med nevromuskulære sykdommer for å optimalisere støttebehandlingen. Rekruttering pågår.
  Kontaktpersoner: Brit Hov og Vegard Hovland (prosjektleder).
 • PFAS-ImmTox studerer effekter av immuntoksiske miljøkjemikalier (perfluorerte alkylstoffer PFAS) før fødsel og i tidlig barndom på utviklingen av immunrelaterte helseutfall.
  Kontaktperson: Berit Granum (FHI).
 • Legemiddelstudier: Gruppen deltar i relevante medikamentstudier, særlig innen alvorlig astma.
  Kontaktpersoner: Håvard O Skjerven og Karin C. Lødrup Carlsen

Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale utenfor OUS
• Folkehelseinstituttet
• Sykehuset Østfold
• Sykehuset Innlandet
• Norges Miljø og Biotekniske Universitet (NMBU)
• VID høyskole, Oslo
• Barneavdelinger i alle helseregionene i Norge

Internasjonale
• Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
• University of Lausanne, Switzerland
• ISGlobal Barcelona Institute for Global Health https://www.isglobal.org/en
• Imperial College, London, UK
• Monash University, Melbourne, Australia
• University of Southampton, Isle of White, UK

Fant du det du lette etter?