Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

 
 
Les mer om Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

CPOP er et systematisk motorisk oppfølgingsprogram for barn/ungdom med cerebral parese (CP), med konsesjon fra Datatilsynet
CPOP og Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) utgjør sammen det medisinske kvalitetsregistermiljøet for CP i Norge.

Formålet med CPOP og CPRN er:

Å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om årsaker til og forekomst av CP, samt helse, funksjon, deltakelse, livskvalitet og behandling av personer med CP. Dette gjøres ved systematisk overvåking, oppfølging, analyse og gjennom nettverksbygging for derved å:

 • bidra til bedre og likeverdig behandling
 • bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester 
 • bidra til økt kunnskap, deltakelse og mestring for personermed CP og deres pårørende
 • bidra til god kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin
 • Drive nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehabiliteringstjenestene for å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele landet.
 • Forskning   

Leder CPOP/Koordinator for fysioterapeuter:
Fysioterapeut/forsker dr.philos Reidun Jahnsen
Tlf: 23 02 69 86
reijah@ous-hf.no

Koordinator/rådgiver:
Ergoterapeut Gunvor Lilleholt Klevberg, PhD
Tlf: 23 02 69 84
gklevber@ous-hf.no

Koordinator for ergoterapeuter:
Ergoterapispesialist i barns helse, cand.san Sonja Elkjær 
Tlf: 23 02 69 85
sonelk@ous-hf.no

Protokoller og manualer

CPOP protokoller fysio 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP protokoller fysio 2015.pdfCPOP protokoller fysio 2015.pdf
CPOP protokoller ergo 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP protokoller ergo 2015.pdfCPOP protokoller ergo 2015.pdf
CPOP eReg Fysio protokoll 15.05.19.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP eReg Fysio protokoll 15.05.19.pdfCPOP eReg Fysio protokoll 15.05.19.pdfNB! Skal kun brukes for de som er igang med registrering i eReg
CPOP us intervall 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP us intervall 2015.pdfCPOP us intervall 2015.pdf
CPOP manualer fysio 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP manualer fysio 2015.pdfCPOP manualer fysio 2015.pdf


Klassifikasjoner og retningslinjer

CPOP CFCS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CFCS.pdfCPOP CFCS.pdf
CPOP FMS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP FMS.pdfCPOP FMS.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdf
CPOP GMFCS 12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS 12-18.pdfCPOP GMFCS 12-18.pdf
CPOP GMFCS 6-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS 6-12.pdfCPOP GMFCS 6-12.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdf
CPOP GMFCS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS.pdfCPOP GMFCS.pdf
CPOP GMFM-66 BC.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-66 BC.pdfCPOP GMFM-66 BC.pdf
CPOP GMFM-66.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-66.pdfCPOP GMFM-66.pdf
CPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdfCPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdf
CPOP MACS flytskjema 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP MACS flytskjema 2011.pdfCPOP MACS flytskjema 2011.pdf
CPOP MACS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP MACS.pdfCPOP MACS.pdf
CPOP Mini-MACS 2016.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP Mini-MACS 2016.pdfCPOP Mini-MACS 2016.pdf
CPOP PPAS kartlegging 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP PPAS kartlegging 2017.pdfCPOP PPAS kartlegging 2017.pdf
CPOP PPAS manual.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP PPAS manual.pdfCPOP PPAS manual.pdf
CPOP alarmverdier oex.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP alarmverdier oex.pdfCPOP alarmverdier oex.pdf
CPOP alarmverdier uex.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP alarmverdier uex.pdfCPOP alarmverdier uex.pdf


Samtykke og vedtekter

CPOP CPRN samtykke engelsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN samtykke engelsk.pdfCPOP CPRN samtykke engelsk.pdf
CPOP CPRN samtykke norsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN samtykke norsk.pdfCPOP CPRN samtykke norsk.pdf
CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfCPOP CPRN vedtekter 010812.pdf


Hofte og rygg

CPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdfCPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdf
CPOP hofteogrygg hoftertg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg hoftertg.pdfCPOP hofteogrygg hoftertg.pdf
CPOP hofteogrygg ryggrtg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg ryggrtg.pdfCPOP hofteogrygg ryggrtg.pdf

Publikasjoner

Publikasjoner i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering  

2019

 • Alriksson-Schmidt AI, Jeglinsky-Kankainen IFT, Jahnsen RB, Hollung, SJ, Andersen GA, Hägglund G. Flaunting our assets. Making the most of the Nordic registry goldmine: Cerebral palsy as an example. Scandinavian Journal of Public Health 2019; https://doi.org/10.1177/1403494819829338

2018

 • Størvold G, Jahnsen R, Evensen K-AI & Bratberg GH. Is more frequent physical therapy associated with increased gross motor improvement in children with cerebral palsy? A national prospective cohort study, Disability and Rehabilitation 2018 doi.org/10.1080/09638288.2018.1528635
 • Gincota EB, Andersen GL, Vik T, Jahnsen R. Cerebral palsy in Moldova: subtypes, severity and associated impairments. BMC Pediatrics (2018) 18:332 doi.org/10.1186/s12887-018-1305-6
 • Klevberg, G. L., Elvrum, A. K. G., Zucknick, M., Elkjær, S., Østensjø, S., Krumlinde‐Sundholm, L., . . . Jahnsen, R. (2018). Development of bimanual performance in young children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 60(5), 490-497. doi:doi:10.1111/dmcn.13680
 • Myrhaug, H. T., Odgaard-Jensen, J., & Jahnsen, R. (2018). The long-term effects of conductive education courses in young children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Developmental Neurorehabilitation, 1-9. doi:10.1080/17518423.2018.1460771
 • Roe, C., Kirkevold, M., Andelic, N., Soberg, H. L., Sveen, U., Bautz-Holter, E., . . . Gutenbrunner, C. (2018). The challenges of describing rehabilitation services: A discussion paper. Journal of Rehabilitation Medicine, 50(2), 151-158. doi:10.2340/16501977-2299
 • Størvold, G. V., Jahnsen, R. B., Evensen, K. A. I., Romild, U. K., & Bratberg, G. H. (2018). Factors Associated with Enhanced Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy: A Register-Based Study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 1-14. doi:10.1080/01942638.2018.1462288

2017

 • Klevberg, G. L., Ostensjo, S., Elkjaer, S., Kjeken, I., & Jahnsen, R. B. (2017). Hand Function in Young Children with Cerebral Palsy: Current Practice and Parent-Reported Benefits. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 37(2), 222-237. doi:10.3109/01942638.2016.1158221
 • Klevberg, G. L., Ostensjo, S., Krumlinde-Sundholm, L., Elkjaer, S., & Jahnsen, R. B. (2017). Hand Function in a Population-Based Sample of Young Children with Unilateral or Bilateral Cerebral Palsy. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 37(5), 528-540. doi:10.1080/01942638.2017.1280873
 • Myrhaug, H. T., Odgaard-Jensen, J., Ostensjo, S., Vollestad, N. K., & Jahnsen, R. (2017). Effects of a conductive education course in young children with cerebral palsy:A randomized controlled trial. Developmental Neurorehabilitation, 1-9. doi:10.1080/17518423.2017.1360961
 • Pettersson, K., Bjerke, K. M., Jahnsen, R., Ohrvik, J., & Rodby-Bousquet, E. (2017). Psychometric evaluation of the Scandinavian version of the caregiver priorities and child health index of life with disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-7. doi:10.1080/09638288.2017.1378930
 • Ramstad, K., Jahnsen, R. B., & Terjesen, T. (2017). Severe hip displacement reduces health-related quality of life in children with cerebral palsy. Acta Orthopaedica, 88(2), 205-210. doi:10.1080/17453674.2016.1262685
 • Stadskleiv, K., Jahnsen, R., Andersen, G. L., & von Tetzchner, S. (2017a). Executive Functioning in Children Aged 6–18 Years with Cerebral Palsy. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 29(4), 663-681. doi:10.1007/s10882-017-9549-x
 • Stadskleiv, K., Jahnsen, R., Andersen, G. L., & von Tetzchner, S. (2017b). Neuropsychological profiles of children with cerebral palsy. Developmental Neurorehabilitation, 1-13. doi:10.1080/17518423.2017.1282054
 • Terjesen, T. (2017). To what extent can soft-tissue releases improve hip displacement in cerebral palsy? Acta Orthopaedica, 88(6), 695-700. doi:10.1080/17453674.2017.1365471

2016

 • Myrhaug, H. T., Jahnsen, R., & Ostensjo, S. (2016). Family-centred practices in the provision of interventions and services in primary health care: A survey of parents of preschool children with cerebral palsy. Journal of child health care, 20(1), 109-119. doi:10.1177/1367493514551312
 • Ramstad, K., Jahnsen, R., & Diseth, T. H. (2016). Associations between recurrent musculoskeletal pain and visits to the family doctor (GP) and specialist multi-professional team in 74 Norwegian youth with cerebral palsy. Child: Care, Health and Development, 42(5), 735-741. doi:10.1111/cch.12366
 • Ramstad, K., & Terjesen, T. (2016). Hip pain is more frequent in severe hip displacement: a population-based study of 77 children with cerebral palsy. Journal of Pediatric Orthopaedics. Part B, 25(3), 217-221. doi:10.1097/bpb.0000000000000282
 • Strand, K. M., Dahlseng, M. O., Lydersen, S., Ro, T. B., Finbraten, A. K., Jahnsen, R. B., . . . Vik, T. (2016). Growth during infancy and early childhood in children with cerebral palsy: a population-based study. Developmental Medicine and Child Neurology, 58(9), 924-930. doi:10.1111/dmcn.13098

2015

 • Ramstad, K., Loge, J. H., Jahnsen, R., & Diseth, T. H. (2015). Self-reported mental health in youth with cerebral palsy and associations to recurrent musculoskeletal pain. Disability and Rehabilitation, 37(2), 144-150. doi:10.3109/09638288.2014.913703

2014

 • Myrhaug, H.T., Ostensjo, S., Larun, L., Odgaard-Jensen, J., & Jahnsen, R. (2014). Intensive training of motor function and functional skills among young children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. BMC Pediatrics, 14(1), 292. doi:10.1186/s12887-014-0292-5

2013

 • von Tetzchner, S., Verdel, M., Barstad, B. G., Gravas, E. M., Jahnsen, R., Krabbe, S., . . . Ytting, H. (2013). The effect of interventions based on the programs of The Institutes for the Achievement of Human Potential and Family Hope Center. Developmental Neurorehabilitation, 16(4), 217-229. doi:10.3109/17518423.2012.739211

2012

 • Dahlseng, M. O., Andersen, G. L., M, D. A. G. A., Arnaud, C., Balu, R., De la Cruz, J., . . . Vik, T. (2012). Gastrostomy tube feeding of children with cerebral palsy: variation across six European countries. Developmental Medicine and Child Neurology, 54(10), 938-944. doi:10.1111/j.1469-8749.2012.04391.x
 • Dahlseng, M. O., Finbraten, A. K., Juliusson, P. B., Skranes, J., Andersen, G., & Vik, T. (2012). Feeding problems, growth and nutritional status in children with cerebral palsy. Acta Paediatrica, 101(1), 92-98. doi:10.1111/j.1651-2227.2011.02412.x
 • Ramstad, K., Jahnsen, R., Skjeldal, O. H., & Diseth, T. H. (2012a). Mental health, health related quality of life and recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old. Disability and Rehabilitation, 34(19), 1589-1595. doi:10.3109/09638288.2012.656794
 • Ramstad, K., Jahnsen, R., Skjeldal, O. H., & Diseth, T. H. (2012b). Parent-reported participation in children with cerebral palsy: the contribution of recurrent musculoskeletal pain and child mental health problems. Developmental Medicine and Child Neurology, 54(9), 829-835. doi:10.1111/j.1469-8749.2012.04341.x
 • Terjesen, T. (2012). The natural history of hip development in cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 54(10), 951-957. doi:10.1111/j.1469-8749.2012.04385.x
2011
 • Ramstad, K., Jahnsen, R., Skjeldal, O. H., & Diseth, T. H. (2011). Characteristics of recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy aged 8 to 18 years. Developmental Medicine and Child Neurology, 53(11), 1013-1018. doi:10.1111/j.1469-8749.2011.04070.x
2010
 • Storvold, G. V., & Jahnsen, R. (2010). Intensive motor skills training program combining group and individual sessions for children with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy, 22(2), 150-159. doi:10.1097/PEP.0b013e3181dbe379
Publikasjoner i nasjonale tidsskrift med fagfellevurdering
 • Ramstad, K., Jahnsen, R. B., & Diseth, T. H. (2015). Ungdom med cerebral parese og deres kontakt med fastlege og habiliteringstjeneste [Adolescents with cerebral palsy and their contact with the GP and the habilitative services]. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 135(5), 429-433. doi:10.4045/tidsskr.14.0434~
Bokkapitler
 • Andersen, G., Jahnsen, R., & Aarli, Å. (2014). Kapittel 14. Cerebral Parese. I: Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen. Gjerstad, L., Helseth, E. & Rootwelt, T. (Red.). 6. utg. Forlaget Vett og Viten. ISBN: 978-82-412-0709-9
Kunnskapsoppsummeringer og rapporter
 • Myrhaug, H. T., Ostensjo, S., Lerdal, B., Skranes, J., Hammerstrom, K. T., Risberg, K., . . . Mjoen, T. (2008). NIPH Systematic Reviews: Executive Summaries Intensive Training/Habilitation of Children with Congenital and Acquired Brain Damage. Oslo, Norway: Knowledge Centre for the Health Services at The Norwegian Institute of Public Health (NIPH).
PhD avhandlinger
 • Størholm, G.V. (2018). Success Factors for Gross Motor Progremm in Children with Cerebral Palsy. Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology.
 • Klevberg, G.L. (2017). Hand function and habilitation services among young children with unilateral or bilateral cerebral palsy. A cohort study of performance, development, and current practice. Faculty of Medicine, University of Oslo.
 • Stadskleiv, K. (2017). The relationship between language, expressive abilities and executive functioning in children with speech and motor impairment. Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
 • Myrhaug, H.T. (2015). Characteristics and effects of intensive training in young children with cerebral palsy and parents' experiences of family-centered services investigated in a survey, a systematic review and a randomized controlled trial. Faculty of Medicine, University of Oslo.
 • Strand, K.M. (2015). Markers of placental insufficiency: etiology and the risk of cerebral palsy - Population based studies of preeclampsia, low birth weight and abnormal placental weight. Norges teknisk-naturvitenkapelige universitet, NTNU. ISBN 978-82-326-1000-6.

 • Dahlseng, M.O. (2015). "Growth, nutritional status, and feeding difficulties in children with cerebral palsy". Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Doctoral thesis at NTNU;2015:12  
 • Jahnsen, R. (2004). Being adult with a "childhood disease": a survey on adults with cerebral palsy in Norway. Faculty of Medicine, University of Oslo.

Mastergrad avhandlinger

 • Tollefsen, K.M. (2018). Smerter blant førskolebarn med cerebral parese. En longitudinell populasjonsbasert studie. OsloMet - Storbyuniversitetet.
 • Kalleson, R. (2016). Empowerment og livskvalitet hos mødre til barn med nydiagnostisert cerebral parese. En kvantitativ studie. OsloMet - Storbyuniversitetet.
 • Bjerke, K.M. (2014). Test-retest av spørreskjemaet Caregiver Priorities & Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD). OsloMet – Storbyuniversitetet.

Pågående prosjekter

Internasjonale samarbeidsprosjekter

 • CP-North: Living life with cerebral palsy in the Nordic countries.
  Prosjektleder: Gunnar Hägglund, Universitetet i Lund, Sverige
  Prosjektansvarlige i Norge: Reidun Jahnsen (CPOP) og Guro Andersen (CPRN)
  Finansiering: Nordforsk
  Prosjektperiode: 2017-2021
  Hjemmeside: https://rdi.arcada.fi/cpnorth/en/ 
 • CP Pain
  Prosjektleder: Randi Dovland Andersen, Sykehuser Telemark
  Deltakende land: Canada, USA, Sverige, Norge
  Prosjektperiode: 2019-2024

PhD-prosjekter

 • Endring i leddbevegelighet i underekstremitetene hos gående barn med bilateral spastisk CP. En registerstudie.
  Forsker: Merete Aarsland Fosdahl. Fysioterapeut, phd-stipendiat, UiO.
  Midler: Stiftelsen Sofies Minde
  Mål: PhD (2019)
 • Habiliteringsforløp for førskolebarn med CP i et utviklingsøkologisk perspektiv – en prospektiv longitudinell kohort studie.
  Forsker: Runa Kalleson. Fysioterapeut, phd-stipendiat, OsloMet.
  Midler: Stiftelsen Sofies Minde
  Mål: PhD (2020)
 • Randomisert placebo kontrollert multisenterstudie om bruk av botulinumtoksin (BoNT-A) i Norge.
  Forsker: Anne Elisabeth Ross Raftemo,
  SiV/NTNU
  Midler: NTNU
  Mål: PhD (2020)
 • Cerebral palsy in Moldova: Prevalence, subtypes and risk factors»
  Forsker: Ecaterina Gincota, Oslo Met – Storbyuniversitetet
  Midler: OsloMet
  Mål: PhD (2019)

Mastergradsprosjekter / hovedfagsoppgaver

 • Forskjell i botoxbehandling av barn med CP. Likeverdige tjenester?
  Forsker: Alexander Kopperud. Legestudent, UiO.
  Mål: Hovedfagsoppgave (2019)

 • Barn med CP og funksjonell forflytning.
  Forsker: Sara Egenberg Sindre. Fysioterapeut, OsloMet.
  Mål: Mastergradsoppgave (2019)
 • Selvstendighet i hverdagsaktivitet for førskolebarn med unilateral og bilateral CP – sammenheng med håndfunksjon.
  Forsker: Hilde Bonden. Ergoterapeut, OsloMet.
  Mål: Mastergradsoppgave (2019)

 • Bruk og nytte av tekniske hjelpemidler blant førskolebarn med CP i et familieperspektiv.
  Forsker: Rikke Damkjær. Fysioterapeut, OsloMet.
  Mål: Mastergradsoppgave (2020)

 • Kommunikasjonsferdigheter og bruk av kommunikasjonshjelpemidler hos små barn med cerebral parese.
  Forsker: Hilde Aven Lillehaug. Ergoterapeut, OsloMet.
  Mål: Mastergradsoppgave (2021)


Årsrapporter

CPOP årsrapport med CPRN 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP årsrapport med CPRN 2017.pdfCPOP årsrapport med CPRN 2017.pdf
CPOP årsrapport med CPRN 2016.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP årsrapport med CPRN 2016.pdfCPOP årsrapport med CPRN 2016.pdf
CPOP arsrapport med CPRN 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport med CPRN 2015.pdfCPOP arsrapport med CPRN 2015.pdf
CPOP arsrapport 2014.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2014.pdfCPOP arsrapport 2014.pdf
CPOP arsrapport 2013.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2013.pdfCPOP arsrapport 2013.pdf
CPOP arsrapport 2012.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2012.pdfCPOP arsrapport 2012.pdf
CPOP arsrapport 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2011.pdfCPOP arsrapport 2011.pdf
CPOP arsrapport 2009.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2009.pdfCPOP arsrapport 2009.pdf
CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfCPOP CPRN vedtekter 010812.pdf

Fagråd

 • Solveig Bjellmo, spesialist gynekologi og obstetrikk/PhD-kandidat, Ålesund sjukehus
 • Hanne Marit Bjørgaas, PhD, barnepsykiater, Helse Stavanger
 • Marit Rekkedal Edvardsen, fysioterapeut, Akershus universitetssykehus
 • Ann-Kristin Gunnes Elvrum, PhD, ergoterapeut, St. Olavs Hospital
 • Gunnar Hägglund, ortoped/professor, Lunds universitet
 • Andreas Knaus, ortoped, Oslo universitetssykehus
 • Jasmina Majkic-Tajsic, barnelege, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Kristine Stadskleiv, PhD, nevropsykolog, Oslo universitetssykehus
 • Kristine Marie Stangenes, barnelege/PhD-kandidat, Medisinsk fødselsregister
 • Gunfrid Vinje Størvold, fysioterapeut/PhD-kandidat, Sykehuset Levanger
 • Torstein Vik, barnelege/professor, NTNU
 • Eva Buschmann, brukerrepresentant, leder av CP-foreningen
 • Helle Aasheim, brukerrepresentant, rådgiver i CP-foreningen

Søknad om tilgang til data

Retningslinjer for tilgang til data

Aktuelle nettsider

Kontaktinformasjon

Telefon
23 02 69 86
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Barneavdeling for nevrofag
Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP)
Ullevål Sykehus, Bygg 31B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 915 02 770 , 22 11 80 80

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-11.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kiropraktorklinikk

​Ullevål kiropraktorklinikk er sentralt plassert på Ullevål sykehus, i samme bygg som Espressohouse, medicaklinikken og apoteket. Klinikken kan hjelpe deg hvis du har smerter i muskel og skjelettaparatet, og har spesiell kompetanse på rygg- og nakkesmerter. Alle kiropraktorene er autorisert gjennom Helsedirektoratet og medlemmer av Norsk kiropraktorforening.

Les mer på klinikkens egne nettsider

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Parkering

Parkering på Ullevål sykehus

Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling med mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.
Ullevål p-hus har Easypark-kode: 3015                                                                                           
Uteparkering har Easypark-kode: 3010

Priser for parkering fra 1.januar 2019

Parkeringstid kan kjøpes for 40 kroner per time (maksimal kostnad er 260 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 890 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Foreldreparkering

Ledsagere til inneliggende pasienter som er under 18 år gamle, parkerer uten å betale avgift i parkeringshuset. Parker bilen og ta kontakt med behandlende enhet for å få bekreftelse på innleggelse. Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer. Bekreftelsen skal deretter fremvises i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4. Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert ”nød”-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000
Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Link til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

 

 

Ullevål museum

Adresse:
Bygg 24
Kirkeveien 166, Oslo

Åpningstider:
Åpent med omvisning hver tirsdag og
torsdag klokken 12 til14 (bortsett fra når
disse dager faller på en helligdag).

Kontaktinformasjon:
Mail: ulleval.museum@sykehushistorier.no
Telefon
: 22119080

Priser
30 kr for voksen
300 kr for grupper på mer enn 10 personer
Pasienter og ansatte kommer gratis inn


Pågående u
tstilling
Utstillingen ble åpnet 11. mai 2017 og handler om de smittsomme sykdommenes historie. Kuratorer for utstillingen er legene Johan N. Bruun og Paul Linnestad.


Se også brosjyren om alle fire museene på sykehuset

 

 

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.