Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

 
 
Les mer om Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

CPOP er et systematisk motorisk oppfølgingsprogram for barn/ungdom med cerebral parese (CP) etter modell fra CP-uppföljningsprogrammet (CPUP) i Sverige. CPOP har konsesjon fra Datatilsynet.

Formålet med CPOP er:

  • Tilby barn/ungdom med CP en systematisk og forutsigbar oppfølging av motorisk funksjon.
  • Følge og forebygge kjente komplikasjoner ved CP som kontrakturer og feilstillinger i ledd.
  • Følge behandlingen av motorisk funksjon og bedre kvaliteten av behandlingen i henhold til internasjonale retningslinjer.
  • Øke kunnskapen om CP og ulike behandlingstiltak, som fysio- og ergoterapi, spastisitetsreduserende behandling, ortopedisk kirurgi og ortopediske hjelpemidler.
  • Drive nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehabiliteringstjenestene for å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele landet.
  • Forskning   

Leder CPOP:
Fysioterapeut/forsker dr.philos Reidun Jahnsen
Tlf: 23 02 69 86
reijah@ous-hf.no

Koordinator/rådgiver:
Ergoterapeut Gunvor Lilleholt Klevberg
Tlf: 23 02 69 84
gklevber@ous-hf.no

Koordinator for ergoterapeuter:
Ergoterapispesialist i barns helse, cand.san Sonja Elkjær 
Tlf: 23 02 69 85
sonelk@ous-hf.no

Protokoller og manualer

CPOP protokoller fysio 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP protokoller fysio 2015.pdfCPOP protokoller fysio 2015.pdf
CPOP protokoller ergo 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP protokoller ergo 2015.pdfCPOP protokoller ergo 2015.pdf
CPOP us intervall 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP us intervall 2015.pdfCPOP us intervall 2015.pdf
CPOP manualer fysio 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP manualer fysio 2015.pdfCPOP manualer fysio 2015.pdf
CPOP manualer ergo 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP manualer ergo 2015.pdfCPOP manualer ergo 2015.pdf


Klassifikasjoner og retningslinjer

CPOP CFCS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CFCS.pdfCPOP CFCS.pdf
CPOP FMS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP FMS.pdfCPOP FMS.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdf
CPOP GMFCS 12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS 12-18.pdfCPOP GMFCS 12-18.pdf
CPOP GMFCS 6-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS 6-12.pdfCPOP GMFCS 6-12.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdf
CPOP GMFCS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS.pdfCPOP GMFCS.pdf
CPOP GMFM-66 BC.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-66 BC.pdfCPOP GMFM-66 BC.pdf
CPOP GMFM-66.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-66.pdfCPOP GMFM-66.pdf
CPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdfCPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdf
CPOP MACS flytskjema 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP MACS flytskjema 2011.pdfCPOP MACS flytskjema 2011.pdf
CPOP MACS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP MACS.pdfCPOP MACS.pdf
CPOP Mini-MACS 2016.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP Mini-MACS 2016.pdfCPOP Mini-MACS 2016.pdf
CPOP PPAS kartlegging 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP PPAS kartlegging 2017.pdfCPOP PPAS kartlegging 2017.pdf
CPOP PPAS manual 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP PPAS manual 2017.pdfCPOP PPAS manual 2017.pdf
CPOP alarmverdier oex.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP alarmverdier oex.pdfCPOP alarmverdier oex.pdf
CPOP alarmverdier uex.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP alarmverdier uex.pdfCPOP alarmverdier uex.pdf
KROPPENS-ALARMREAKSJONER-HVA-KAN-DU-GJØRE-.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kroppens-alarmreaksjoner-hva-kan-du-gjore-2017-10-09KROPPENS-ALARMREAKSJONER-HVA-KAN-DU-GJØRE-.aspxLinn Ullmann og Ingvard Wilhelmsen er blant foredragsholderne på et åpent møte på Rikshospitalet 9. oktober.
Stor-interesse-for-kroppens-alarmreaksjoner.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/stor-interesse-for-kroppens-alarmreaksjonerStor-interesse-for-kroppens-alarmreaksjoner.aspxHva skjer i kroppen ved stress? Hvilke følger har søvnmangel? Hvordan kan man overvinne katastrofetanker? Dette var noe av det et nær fullsatt Store auditorium på Rikshospitalet fikk høre om under et åpent møte 9. oktober.


Samtykke og vedtekter

CPOP CPRN samtykke engelsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN samtykke engelsk.pdfCPOP CPRN samtykke engelsk.pdf
CPOP CPRN samtykke norsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN samtykke norsk.pdfCPOP CPRN samtykke norsk.pdf
CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfCPOP CPRN vedtekter 010812.pdf


Hofte og rygg

CPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdfCPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdf
CPOP hofteogrygg hoftertg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg hoftertg.pdfCPOP hofteogrygg hoftertg.pdf
CPOP hofteogrygg ryggrtg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg ryggrtg.pdfCPOP hofteogrygg ryggrtg.pdf


Brosjyrer

CPOP brosjyre bevegelseslab.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre bevegelseslab.pdfCPOP brosjyre bevegelseslab.pdf
CPOP brosjyre baklofen.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre baklofen.pdfCPOP brosjyre baklofen.pdf
CPOP brosjyre handkirurgi.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre handkirurgi.pdfCPOP brosjyre handkirurgi.pdf
CPOP brosjyre btx ben.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre btx ben.pdfCPOP brosjyre btx ben.pdf
CPOP brosjyre btx handarm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre btx handarm.pdfCPOP brosjyre btx handarm.pdf
CPOP brosjyre klassifikasjoner ortoopben 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre klassifikasjoner ortoopben 2011.pdfCPOP brosjyre klassifikasjoner ortoopben 2011.pdf
CPOP brosjyre klassifikasjoner btxbenoppflg 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre klassifikasjoner btxbenoppflg 2011.pdfCPOP brosjyre klassifikasjoner btxbenoppflg 2011.pdf
CPOP brosjyre multilevel kirurgi gaende barn.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre multilevel kirurgi gaende barn.pdfCPOP brosjyre multilevel kirurgi gaende barn.pdf
CPOP brosjyre multilevel kirurgi ikke gaende barn.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre multilevel kirurgi ikke gaende barn.pdfCPOP brosjyre multilevel kirurgi ikke gaende barn.pdf


Årsrapporter

CPOP årsrapport med CPRN 2016.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP årsrapport med CPRN 2016.pdfCPOP årsrapport med CPRN 2016.pdf
CPOP arsrapport med CPRN 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport med CPRN 2015.pdfCPOP arsrapport med CPRN 2015.pdf
CPOP arsrapport 2014.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2014.pdfCPOP arsrapport 2014.pdf
CPOP arsrapport 2013.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2013.pdfCPOP arsrapport 2013.pdf
CPOP arsrapport 2012.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2012.pdfCPOP arsrapport 2012.pdf
CPOP arsrapport 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2011.pdfCPOP arsrapport 2011.pdf
CPOP arsrapport 2009.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2009.pdfCPOP arsrapport 2009.pdf

Aktuelle nettsider

Kontakt

Telefon
23 02 69 86
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet
Barneavdeling for nevrofag
CPOP
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo