Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

 
 
Les mer om Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

CPOP er et systematisk motorisk oppfølgingsprogram for barn/ungdom med cerebral parese (CP) etter modell fra CP-uppföljningsprogrammet (CPUP) i Sverige. CPOP har konsesjon fra Datatilsynet.

Formålet med CPOP er:

  • Tilby barn/ungdom med CP en systematisk og forutsigbar oppfølging av motorisk funksjon.
  • Følge og forebygge kjente komplikasjoner ved CP som kontrakturer og feilstillinger i ledd.
  • Følge behandlingen av motorisk funksjon og bedre kvaliteten av behandlingen i henhold til internasjonale retningslinjer.
  • Øke kunnskapen om CP og ulike behandlingstiltak, som fysio- og ergoterapi, spastisitetsreduserende behandling, ortopedisk kirurgi og ortopediske hjelpemidler.
  • Drive nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehabiliteringstjenestene for å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele landet.
  • Forskning   

Leder CPOP:
Fysioterapeut/forsker dr.philos Reidun Jahnsen
Tlf: 23 02 69 86
reijah@ous-hf.no

Koordinator for fysioterapeuter:
Spesialist i barne - og ungdomsfysioterapi Gerd Myklebust
Tlf: 23 02 69 84
germyk@ous-hf.no

Koordinator for ergoterapeuter:
Ergoterapispesialist i barns helse, cand.san Sonja Elkjær 
Tlf: 23 02 69 85
sonelk@ous-hf.no

Protokoller og manualer

CPOP protokoller fysio 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP protokoller fysio 2015.pdfCPOP protokoller fysio 2015.pdf
CPOP protokoller ergo 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP protokoller ergo 2015.pdfCPOP protokoller ergo 2015.pdf
CPOP us intervall 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP us intervall 2015.pdfCPOP us intervall 2015.pdf
CPOP manualer fysio 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP manualer fysio 2015.pdfCPOP manualer fysio 2015.pdf
CPOP manualer ergo 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP manualer ergo 2015.pdfCPOP manualer ergo 2015.pdf


Klassifikasjoner og retningslinjer

CPOP CFCS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CFCS.pdfCPOP CFCS.pdf
CPOP FMS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP FMS.pdfCPOP FMS.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 04-6 år.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 12-18.pdf
CPOP GMFCS 12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS 12-18.pdfCPOP GMFCS 12-18.pdf
CPOP GMFCS 6-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS 6-12.pdfCPOP GMFCS 6-12.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 02-4.pdf
CPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdfCPOP GMFCS familie spskjema 06-12.pdf
CPOP GMFCS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFCS.pdfCPOP GMFCS.pdf
CPOP GMFM-66 BC.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-66 BC.pdfCPOP GMFM-66 BC.pdf
CPOP GMFM-66.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-66.pdfCPOP GMFM-66.pdf
CPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdfCPOP GMFM-88 og GMFM-66.pdf
CPOP MACS flytskjema 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP MACS flytskjema 2011.pdfCPOP MACS flytskjema 2011.pdf
CPOP MACS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP MACS.pdfCPOP MACS.pdf
CPOP Mini-MACS 2016.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP Mini-MACS 2016.pdfCPOP Mini-MACS 2016.pdf
CPOP PPAS kartlegging 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP PPAS kartlegging 2017.pdfCPOP PPAS kartlegging 2017.pdf
CPOP PPAS manual 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP PPAS manual 2017.pdfCPOP PPAS manual 2017.pdf
CPOP alarmverdier oex.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP alarmverdier oex.pdfCPOP alarmverdier oex.pdf
CPOP alarmverdier uex.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP alarmverdier uex.pdfCPOP alarmverdier uex.pdf
KROPPENS-ALARMREAKSJONER-HVA-KAN-DU-GJØRE-.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kroppens-alarmreaksjoner-hva-kan-du-gjore-2017-10-09KROPPENS-ALARMREAKSJONER-HVA-KAN-DU-GJØRE-.aspxLinn Ullmann og Ingvard Wilhelmsen er blant foredragsholderne på et åpent møte på Rikshospitalet 9. oktober.


Samtykke og vedtekter

CPOP CPRN samtykke engelsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN samtykke engelsk.pdfCPOP CPRN samtykke engelsk.pdf
CPOP CPRN samtykke norsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN samtykke norsk.pdfCPOP CPRN samtykke norsk.pdf
CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP CPRN vedtekter 010812.pdfCPOP CPRN vedtekter 010812.pdf


Hofte og rygg

CPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdfCPOP hofteogrygg MP AI HSA.pdf
CPOP hofteogrygg hoftertg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg hoftertg.pdfCPOP hofteogrygg hoftertg.pdf
CPOP hofteogrygg ryggrtg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP hofteogrygg ryggrtg.pdfCPOP hofteogrygg ryggrtg.pdf


Brosjyrer

CPOP brosjyre bevegelseslab.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre bevegelseslab.pdfCPOP brosjyre bevegelseslab.pdf
CPOP brosjyre baklofen.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre baklofen.pdfCPOP brosjyre baklofen.pdf
CPOP brosjyre handkirurgi.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre handkirurgi.pdfCPOP brosjyre handkirurgi.pdf
CPOP brosjyre btx ben.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre btx ben.pdfCPOP brosjyre btx ben.pdf
CPOP brosjyre btx handarm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre btx handarm.pdfCPOP brosjyre btx handarm.pdf
CPOP brosjyre klassifikasjoner ortoopben 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre klassifikasjoner ortoopben 2011.pdfCPOP brosjyre klassifikasjoner ortoopben 2011.pdf
CPOP brosjyre klassifikasjoner btxbenoppflg 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre klassifikasjoner btxbenoppflg 2011.pdfCPOP brosjyre klassifikasjoner btxbenoppflg 2011.pdf
CPOP brosjyre multilevel kirurgi gaende barn.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre multilevel kirurgi gaende barn.pdfCPOP brosjyre multilevel kirurgi gaende barn.pdf
CPOP brosjyre multilevel kirurgi ikke gaende barn.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP brosjyre multilevel kirurgi ikke gaende barn.pdfCPOP brosjyre multilevel kirurgi ikke gaende barn.pdf


Årsrapporter

CPOP årsrapport med CPRN 2016.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP årsrapport med CPRN 2016.pdfCPOP årsrapport med CPRN 2016.pdf
CPOP arsrapport med CPRN 2015.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport med CPRN 2015.pdfCPOP arsrapport med CPRN 2015.pdf
CPOP arsrapport 2014.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2014.pdfCPOP arsrapport 2014.pdf
CPOP arsrapport 2013.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2013.pdfCPOP arsrapport 2013.pdf
CPOP arsrapport 2012.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2012.pdfCPOP arsrapport 2012.pdf
CPOP arsrapport 2011.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2011.pdfCPOP arsrapport 2011.pdf
CPOP arsrapport 2009.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/CPOP arsrapport 2009.pdfCPOP arsrapport 2009.pdf

Aktuelle nettsider

Kontakt

Telefon
23 02 69 86
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet
Barneavdeling for nevrofag
CPOP
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo