HELSENORGE

Dr. gradsprosjekt: TILBAKE TIL SKOLEN

«Tilbake til skolen» er et innovasjonsprosjekt hvor Hemmasittarprogrammet som en manualbasert metode for å hjelpe elever tilbake til skolen, implementeres i Ringerike kommune. I studien vil vi undersøke faktorer som påvirker implementeringen av metoden i en kommunal setting. Dette er en kvalitativ studie hvor vi intervjuer elever, foreldre, lærere og ansatte i skolefraværsteamet. Studien et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus v/ Ullevål sykehus og Universitetet Sør- Øst Norge.

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Ulla Irene Hansen på e-post hanul@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?