​Regional kompetansetjeneste for autism​e, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) het tidligere Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. Navnet ble endret i tråd med retningslinje for regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst.​ Trykk her​ for å lese retningslinjene.
​​​
RKT skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet. RKT yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.

​RKT`s virksomhet er forankret i retningslinjen fra Helse Sør-Øst og tidligere mandater for regionalt fagmiljø fra Helsedirektoratet. Virksomheten skal favne tjenester og fagområder som omfatter barn, unge og voksne med de fire diagnosene. Det er nedsatt en referansegruppe med representanter fra helseforetakene innen habilitering, psykiatri og nevrologi for barn, unge og voksne, Universitetet i Oslo, NAV, Allmennlegeforeningen, Statped Sør – Øst og brukerforeningene. Gruppen ledes av assisterende klinikkleder.

På bakgrunn av styringsdokumentene, dialog med brukerforeningene, fagpersoner og innspill fra referansegruppen utarbeides treårige virksomhetsplaner.

Ønsker du å vite hva vi har oppnådd i året som gikk? Les årsrapporten for 2020 her.   ​​

Fant du det du lette etter?