HELSENORGE

Prosjekt Tourettes syndrom – Plakat

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse sør-øst (RKT) har tidligere utarbeidet plakater og samtalekort for visuell og skriftlig støtte når diagnosene ADHD og autisme skal forklares. Nå er vi i gang med arbeidet med å lage en tilsvarende plakat for Tourettes syndrom. Touretteplakaten vil bli utarbeidet på samme måte som de to andre plakatene, med tilsvarende samtalekort og visuelt uttrykk. Også denne plakaten vil oversettes til aktuelle språk. Prosjektgruppen består av representant fra Norsk Touretteforening, RKT, Melkeveien Designkontor og klinikere fra BUP Kongsvinger, BUPA Drammen og BUP Oslo Nord.

Materiellet vil være klart til distribusjon i løpet av våren 2022

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Kari Anne Pedersen på e-post: kaaped@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?