HELSENORGE

Virtual reality som supplement i behandling

​Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør Øst (RKT) har gjennom flere år vært involvert i opplæring, og kompetanseutvikling knyttet til behandlingstilbud for personer med Tourettes Syndrom (TS). Hovedvekten av dette arbeidet har vært opplæring i bruk av behandlingsformen Habit Reversal Training (HRT)/Ticskontrollerende trening. Nå tar vi denne behandlingsformen et steg videre, med et prosjekt som tar i bruk Virtuell virkelighet (VR) som et supplement i denne behandlingen.

Kliniske enheter i spesialisthelsetjenesten inviteres til å delta i et innovasjonsprosjekt med bruk av Virtual Reality/ virtuell virkelighet (VR) briller som supplement under behandling av primært Tourettes syndrom og ticslidelser. I løpet av høsten 2021 har vi fått godkjent å legge til deltagere som representerer vanlige tilleggslidelser ved Tourettes syndrom, og fått godkjenning fra PVO til å inkludere pasienter med angstlidelser og ADHD uten Tourettes syndrom for sammenligning. Etter dialog med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus er prosjektet definert som en «usability-study», og krever ikke behandling i regional etisk komite (REK). I samarbeid med Nordic Nevrotech kan vi nå tilby deltakelse i prosjektet.

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Tage Lien på e-post: taglie@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?