HELSENORGE

Aktuelle nettsider

Mange kompetansetjenester kan bidra med nyttig kompetanse når det gjelder habilitering av barn og unge. Her presenterer vi en oversikt over aktuelle kompetansetjenester, med lenke til deres nettsider. Det dreier seg både om nasjonale kompetansetjenester og kompetansetjenester som dekker vår region.

Fant du det du lette etter?